De N224 bij Scherpenzeel.
De N224 bij Scherpenzeel. heliflight.nl

Woudenberg vraagt Scherpenzeel mee te denken over N224

Verkeer en vervoer

In zijn concept visie gaat Scherpenzeel volgens Woudenberg te gemakkelijk voorbij aan dit knelpunt voor de bereikbaarheid van bedrijventerreinen en woonwijken. Verkeerswethouder Gerard van Deelen laat desgevraagd weten het een goede zaak te vinden dat de buurgemeente dit probleem in een zienswijze heeft aangekaart en staat positief tegenover het verzoek van Woudenberg om samen op te trekken bij het zoeken naar oplossingen.

FLINKE PROBLEMEN Het steeds meer vastlopen van het verkeer op de provinciale weg veroorzaakt, met name rond Woudenberg, flinke problemen. Doordat de verkeersdrukte zorgt voor sluipverkeer en voor een verkeersinfarct in de bebouwde kom, maken inwoners zich zorgen over de verkeersveiligheid en de leefbaar..