'Gasberaad' beraadt zich op toekomst

'Steeds meer rol van tandeloze waakhond'

GRONINGEN (ANP) Het Groninger Gasberaad beraadt zich op zijn rol als belangenbehartiger van bewoners die door de gaswinning zijn gedupeerd. ,,We zijn begonnen als constructieve gesprekspartner, maar komen steeds meer in de rol van tandeloze waakhond. Willen we onze rol zo invullen?", vraagt voorzitter Jan Wigboldus zich af.


Wigboldus reageert daarmee op een verklaring van Susan Top. Zij is secretaris van het Groninger Gasberaad sinds de oprichting in 2016, maar geeft haar functie per 1 oktober op. Top zegt dat ze stopt omdat het Gasberaad in de huidige situatie onvoldoende mogelijkheden heeft de belangen van door de gaswinning gedupeerde inwoners effectief te kunnen behartigen.

Top wijst erop dat het Groninger Gasberaad sinds de oprichting snel een serieuze positie heeft verworven in het gasdossier en zich altijd tot doel heeft gesteld kritisch maar ook constructief de belangen van de regio en de inwoners te behartigen. ,,Het meedenken in oplossingen voor bewoners heeft altijd centraal gestaan. In de fase waarin het dossier nu beland is, wordt de ruimte om serieus mee te denken, om te komen tot voor bewoners bevredigende oplossingen, steeds kleiner."

Ze stelt vast dat er sinds de opheffing van een maatschappelijke stuurgroep in 2019 geen formele adviespositie meer is voor maatschappelijke organisaties als het Gasberaad. Top vindt dat de gesprekken met onder meer overheden en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) meer het karakter hebben gekregen van achteraf informeren en uitleggen. ,,In het beste geval zitten we tegenwoordig in de rol van ‘klankbord’. Daar zit voor ons onvoldoende meerwaarde."

Het Groninger Gasberaad zegt het vertrek van Top te betreuren, maar dat het ook alle begrip voor haar keuze heeft. "De worsteling die zij doormaakt herkennen wij allemaal", zegt Wigboldus. "Hoe willen we verder, in welke rol? Welke rol wordt ons gegund? Wat willen en kunnen we nog bereiken? Welke randvoorwaarden moeten daarvoor zijn ingevuld? We hopen rond het afscheid van Susan daarover meer duidelijkheid te hebben. Tot die tijd zullen we onze ‘gewone’ werkzaamheden beperken tot het hoogstnodige, om voldoende tijd en energie voor de koersbepaling te hebben."