Amber Dijkstra (rechts) is de nieuwe locatiedirecteur van De Vliegeniers. Links bovenschools schoolleider Anne Suijdendorp. (Foto: Wouter van Dijk)
Amber Dijkstra (rechts) is de nieuwe locatiedirecteur van De Vliegeniers. Links bovenschools schoolleider Anne Suijdendorp. (Foto: Wouter van Dijk) Wouter van Dijk

'Nu eerst tijd om te [landen] op deze plek'

Het komt nu toch wel heel snel dichterbij, realiseert Saskia van Berkel zich. Als interim-schoolleider van de Barneveldse openbare basisscholen De Zandberg en Lange Voren, begeleidde ze het afgelopen jaar het proces om beide scholen samen te smeden tot één nieuwe school: De Vliegeniers, met een knipoog naar de naam van de wijk Vliegersveld. ,,Over een paar weken is het dan zover, komt er een einde aan de twee scholen en starten we na de zomervakantie op één plek. Ik moet nog even aan het idee wennen.''

Dat moment van wennen geldt absoluut ook voor de leerkrachten van beide scholen en uiteraard de kinderen, zegt Hester Reitsema, nu nog leerkracht aan de Lange Voren. ,,Wat dat betreft verbaast het me wel hoe flexibel en makkelijk kinderen daarin zijn'', zegt ze. ,,Vorige week hielden we een gezamenlijke sport- en speldag. Ik vond het heel mooi om te zien hoe gemakkelijk leerlingen van groep zeven hun leeftijdgenoten van de 'andere' school vonden.'' 


VERTROUWEN Voor ouders is dat wenproces misschien ietsje lastiger, denkt Van Berkel. ,,Het feit dat we in de aanloop hiernaartoe vanwege corona vooral digitale bijeenkomsten moesten houden en elkaar niet de hand konden drukken, maakt dat nog wat lastiger. Natuurlijk zijn er vragen van ouders over de nieuwe dynamiek van de school en de onderwijsvisie, maar er is zeker vertrouwen, dat is belangrijk.'' 


Meer kinderen op één school, dat is precies de hoofdreden van het samengaan van de twee scholen tot één nieuwe school. Zowel De Zandberg als Lange Voren telde de afgelopen tijd rond de zeventig leerlingen. Van Berkel: ,,En dan ben je als school eigenlijk te klein om alle taken die je rondom het lesgeven nog meer hebt, goed in de lucht te houden. Het is gewoon niet praktisch als je allerlei zaken dubbel moet doen.'' Meer in jargon heet het dat voor de twee kleine scholen de ,,ontwikkelingskracht door gebrek aan schaalgrootte onder druk stond.''

Voor beide scholen en de overkoepelende organisatie Stichting Eem-Vallei Educatief was de optelsom daarom een jaar geleden snel gemaakt. ,,En het was ook snel duidelijk dat we de nieuwe school zouden gaan huisvesten in het huidige pand van De Zandberg. Niet alleen omdat we hier veel meer ruimte ter beschikking hebben en er uitbreidingsmogelijkheden zijn, maar vooral omdat we daarmee ook anticiperen op de toekomst, met nieuwbouwwijk Bloemendal om de hoek.''


VERBOUWING Samen met Amber Dijkstra, vanaf komend schooljaar de locatiedirecteur van De Vliegeniers en bovenschools schoolleider Anne Suijdendorp, zitten Van Berkel en Reitsema om tafel in de personeelsruimte van de school. ,,Ik zie heel veel mooie kansen en mogelijkheden voor deze nieuwe school'', steekt Dijkstra van wal. ,,Vooral omdat we vanaf het begin van het nieuwe schooljaar gaan werken aan de eigenheid. We kiezen bewust voor een nieuwe school, met een nieuwe naam.''

Daar horen volgens hen ook een nieuw uiterlijk en een interne verbouwing bij. ,,De jarentachtig buitenkant van het schoolgebouw krijgt een moderne en frisse 'look', maar het meest trots zijn we op de uitgebreide aanpak van de centrale ruimte in de school'', zegt Van Berkel. ,,Er komen onder meer leerhuisjes, een uitgebreidere schoolbibliotheek en, als nieuw hart van de school, een mooi podium met een tribune.'' 

Dat laatste past ook perfect bij de omarming van het daltononderwijs, de onderwijsvisie die De Vliegeniers krijgt. Dijkstra neemt haar kennis over dit concept vanuit daltonschool Corlaer in Nijkerk mee en aangezien Lange Voren ook een daltonschool is, zijn meerdere leerkrachten hier al gecertificeerd voor. Daarnaast gaat het team een intensieve scholing volgen, waardoor het gehele team gediplomeerd daltonleerkracht wordt. ,,Zelfexpressie en samenwerken horen daar onder meer bij'', zegt Dijkstra. ,,Dus een podium om je talenten te presenteren voor klasgenoten en ouders, hoort daarbij.'' Investeringen in onder meer nieuw meubilair, ict en een groen schoolplein maken de start van De Vliegeniers compleet. De eerste aanzetten voor een groen schoolplein zijn inmiddels met onder meer palen en houtsnippers gedaan, in de herfst volgt de nieuwe beplanting.


BLOEMENDAL De nieuwe school heeft groei-ambities voor de toekomst, dat is duidelijk. Van Berkel: ,,Omdat de beide basisscholen momenteel relatief veel groep achters hebben, starten we na de zomer met in totaal 115 leerlingen, maar de verwachting is dat we redelijk snel zullen groeien.'' In de huidige school is ruimte voor maximaal 150 leerlingen. ,,Uit de toekomstige woonwijk Bloemendal verwachten we op de langere termijn wel nieuwe aanwas, vooral ook omdat we denken dat de wijk veel nieuwkomers van buiten Barneveld zal trekken. Dit zien we in de toekomst, over vier tot vijf jaar, gebeuren. Dat zorgt voor een gemêleerde bevolkingssamenstelling en daar hoort naar ons idee een openbare school bij, waarbij leren van en met elkaar centraal staat. Tegen die tijd zijn er op de locatie mogelijkheden het pand redelijk gemakkelijk uit te breiden. Het zou mooi zijn als we straks een verzoek daartoe kunnen indienen bij de gemeente.''

Zover is het nu nog niet. Suijdendorp: ,,Laten we als Vliegeniers nu eerst maar even 'landen' in ons gebouw, als één school. De start van een nieuw schooljaar is wat dat betreft een logisch moment om te werken aan de groepsdynamiek in de klassen. We hebben er wel vertrouwen in dat dat goedkomt.''

De namen en logo's Lange Voren en Zandberg zullen verdwijnen, maar met een subtiele verwijzing leven de twee scholen toch een beetje voort. In het nieuwe logo van De Vliegeniers krijgen zowel het sterretje van De Zandberg als het raketje van Lange Voren een plek.


AFSCHEID EN FEEST Woensdag 14 juli vindt voor beide scholen de laatste schooldag plaats en nemen de leerlingen van Lange Voren officieel afscheid van hun schoolgebouw in de wijk Norschoten. In de vakantieperiode vindt de interne verbouwing van De Zandberg plaats, zodat De Vliegeniers bij de start van het nieuwe schooljaar de deuren kan openen. Vrijdag 1 oktober volgt een openingsfeest.