Rechter: 'Kabinet moet milieu-effecten windmolenparken toetsen aan regels'

Rechter: 'Kabinet moet milieu-effecten windmolenparken toetsen aan regels'

DEN HAAG (ANP) Het kabinet moet de landelijke regels voor de bouw van windmolens aanpassen. Ook de milieu-effecten die de turbines hebben op hun omgeving moeten worden beoordeeld, zo heeft de Raad van State bepaald. Het besluit van de hoogste bestuursrechter gaat over een windpark in Delfzijl, maar kan ook gevolgen hebben voor andere windenergieprojecten.

De rechters verwijzen naar een uitspraak die het Europees Hof van Justitie vorig jaar deed over een Belgisch windmolenpark. Ook daarvoor had een milieubeoordeling gemaakt moeten worden, oordeelde het hof op basis van het Europees recht. De overwegingen uit die uitspraak gelden ook voor Nederland.

Huidige normen die landelijk gelden voor bijvoorbeeld geluid en de zogeheten slagschaduw van de wieken moeten worden aangepast.