Kamer wil dat eigen risico in zorg volgend jaar 385 euro blijft

Kamer wil dat eigen risico in zorg volgend jaar 385 euro blijft

DEN HAAG (ANP) Het verplichte eigen risico voor de zorg moet volgend jaar 385 euro blijven, net zo hoog als het de afgelopen twee jaar was, vindt de Tweede Kamer. Een motie van de SP die het demissionaire kabinet daartoe oproept, werd dinsdag unaniem aangenomen.

In de Zorgverzekeringswet is nu geregeld dat het verplichte eigen risico per 2022 meestijgt met de hogere zorgkosten. De Kamer wil nu dat het kabinet een wetsvoorstel maakt om het verplichte eigen risico te bevriezen op 385 euro.

In verband met corona zijn de zorgkosten het afgelopen jaar fors gestegen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde dinsdag dat er vorig jaar 8,9 miljard euro meer is uitgegeven dan in 2019. In totaal ging er 116 miljard euro naar zorg en welzijn.

Verzekerden vanaf 18 jaar betalen elk jaar een bedrag aan eigen risico zodra ze zorgkosten maken die vallen onder de basisverzekering. De overheid stelt dat drempelbedrag elk jaar vast.


In 24 uur geen enkele coronapatiënt op intensive care beland

ZEIST (ANP) Geen enkele coronapatiënt hoefde in de afgelopen 24 uur te worden opgenomen op een intensive care. Dat is voor het eerst sinds het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) half oktober begon met het delen van die gegevens.

Volgens de gegevens van Stichting NICE, die verder teruggaan, waren op 29 juli vorig jaar voor het laatst geen nieuwe opnames op de ic's.

De verpleegafdelingen namen in totaal twaalf nieuwe mensen op vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. In de afgelopen week zijn 113 nieuwe coronapatiënten in een ziekenhuis opgenomen, en ook dat is het laagste aantal in de LCPS-gegevens, Ongeveer een maand geleden waren er zo'n 113 nieuwe opnames per dag.

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalde met 22 naar 309. Dat is het laagste aantal sinds half september. Het gemiddelde ziekenhuis behandelt nog twee tot drie mensen vanwege corona. Dat aantal is niet gelijkmatig verdeeld. Veel ziekenhuizen hebben hun coronavleugels kunnen opdoeken.


1,8 miljard euro extra voor scholen met risico op achterstand

DEN HAAG (ANP) Scholen die een grote achterstand hebben, krijgen komend schooljaar meer geld dan andere scholen. In totaal gaat het in het schooljaar van 2021-2022 om 1,8 miljard euro. Dat meldt demissionair minister van Onderwijs Arie Slob woensdag in het AD. In het primair onderwijs komt komend schooljaar 700 euro per leerling beschikbaar om achterstanden als gevolg van corona weg te werken. Nu blijkt dat basisscholen met een relatief hoog risico op achterstanden bijna 200.000 euro meer te besteden krijgen, tegenover 5000 euro extra voor scholen met een relatief laag risico op achterstanden. Op middelbare scholen gaat het zelfs om zo'n 900.000 euro extra, tegenover 180.000 euro voor scholen met een laag risico.