Burgemeester Jan Luteijn was bij de uitreiking van de koninklijke onderscheiding aanwezig.
Burgemeester Jan Luteijn was bij de uitreiking van de koninklijke onderscheiding aanwezig. Pauw Media

Van den Brink voelt zich gerehabiliteerd

p 1

In een interview in deze krant, in april van dit jaar, nam Van den Brink het met name oud-burgemeester Van Dijk kwalijk dat hij geen onderscheiding had gekregen. Die zou tegenover de Kootwijkerbroeker en de voltallige raad hebben beweerd het lintje te hebben aangevraagd, terwijl dit niet zo was. In plaats daarvan zou hij tegen Van den Brink hebben gezegd dat hem de onderscheiding was geweigerd omdat hij een strafblad zou hebben. ,,Een leugen", noemde Van den Brink dit. Na zijn afscheid van de raad zou Van Dijk alsnog een aanvraag voor een lintje hebben ingediend, maar die zou gepaard zijn gegaan met een negatief advies.


Na de laatste tussenuitspraak van de rechtbank over de gebrekkige motivatie voor de afwijzing, in april, besloot het ministerie dat Van den Brink toch in aanmerking komt voor de onderscheiding. Van den Brink laat weten zich hiermee gerehabiliteerd te voelen. ,,Het ging mij niet specifiek om het lintje, maar om de waarheid. Ik had het gevoel dat de burgemeester daar een loopje mee nam. Het recht heeft nu z'n beloop gehad, daar ben ik blij mee." Van den Brink had dinsdag een onderhoud van een uur met Van Dijks opvolger, burgemeester Jan Luteijn. ,,Dat was een prima gesprek. Hij feliciteerde me met mijn onderscheiding."

De gemeente Barneveld gaat niet in op het nieuws dat Van den Brink het lintje alsnog krijgt. ,,Hieraan is een juridische procedure vooraf gegaan tussen de heer Van den Brink en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gemeente Barneveld is hierin geen partij.”