Den Haag

Den Haag

Een tiende meer omzet voor winkeliers

(ANP) Winkeliers hebben in mei bijna een tiende meer verkocht dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral winkels in de non-foodsector voerden de omzet op. Die groei komt niet alleen maar doordat de verkopen in mei 2020 erg laag waren door corona, want ook ten opzichte van mei 2019 verkochten winkeliers meer.

De detailhandel als geheel boekte volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 9,7 procent meer omzet dan een jaar eerder. Vergeleken met mei 2019 ging het om een stijging van ruim 19 procent.

De opbrengsten stegen met net geen 16 procent bij winkels die vooral spullen in plaats van voedingswaren verkopen. Onder meer mode- en schoenenzaken verkochten meer dan in mei 2020 en mei 2019. Winkels in voedingsmiddelen hadden juist te maken met een daling van bijna 1 procent op jaarbasis, onder andere doordat supermarkten iets minder omzet boekten. De opbrengsten uit onlineverkoop stegen met 16 procent, meldt het CBS.


Wenen

Landen oliekartel OPEC nemen langer de tijd voor compromis

(ANP/BLOOMBERG) De landen die zijn aangesloten bij oliekartel OPEC en hun bondgenoten (OPEC+) nemen langer de tijd om tot een compromis te komen over het al dan niet verhogen van de olieproductie. 

Voorbereidende gesprekken tussen olieministers van de landen, die voor woensdag gepland stonden, zijn volgens een tweetal afgevaardigden een dag uitgesteld en vinden nu op dezelfde dag plaats als de officiële OPEC-vergadering.

De OPEC-landen onder leiding van Saudi-Arabië en met bondgenoten zoals Rusland overwegen om de olieproductie weer op te voeren. Zeker nu de vraag naar olie aantrekt en veel economieën een sterk herstel uit de crisis laten zien.

Moskou zou de voorkeur hebben voor het verhogen van de productie, maar volgens Saudi-Arabië zijn de landen gebaat bij een geleidelijke aanpak. Rusland voelt anders dan de andere landen ook minder budgettaire druk om de hoge prijzen te handhaven. Het is overigens niet voor het eerst dat de standpunten van de landen afwijken van elkaar voorafgaand aan de officiële bijeenkomst.

De OPEC+ zag zich in december nog genoodzaakt besprekingen uit te stellen, toen Riyad en Moskou ook al niet op één lijn lagen. Uiteindelijk werd een compromis bereikt en werd een bescheiden productieverhoging overeengekomen. De verwachting is dat het weer tot een compromis zal komen.

Nu de olieprijzen zijn gestegen tot het hoogste niveau in ongeveer 2,5 jaar, verwachten kenners over het algemeen dat de OPEC-landen een deel van de enorme capaciteit zullen aanspreken die vorig jaar werd stilgelegd. 

De gemiddelde verwachting is daarom dat de landen tot een akkoord komen waarbij de productie met 550.000 vaten per dag zal worden opgevoerd. Daarmee blijft ruwweg nog 10 procent van het volume onbenut.