Van links naar rechts Jaap van Donselaar, Marianne Krens en Cees Vonk: ,,In het dorp horen we de verontwaardiging.
Van links naar rechts Jaap van Donselaar, Marianne Krens en Cees Vonk: ,,In het dorp horen we de verontwaardiging." Edward Doelman

´Onderzoek integriteit provincie´

Burgerinitiatief Scherpenzeel stuurt boze brief naar Arnhem

BARNEVELD/SCHERPENZEEL Burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig is boos over de manier waarop commissaris van de Koning John Berends, vorige week in een vergadering van Provinciale Staten (PS), de Nijmeegse hoogleraar Michiel de Vries ervan langs gaf. Berends zei te overwegen om stappen te ondernemen tegen De Vries naar aanleiding van diens uitspraken over ‘onbehoorlijk bestuur’ en ‘omkoping’ tijdens de eerder deze maand gehouden hoorzitting van PS over het herindelingsadvies voor de samenvoeging van Scherpenzeel en Barneveld. In plaats van naar De Vries uit te halen, zou de commissaris er volgens Jaap van Donselaar van Burgerinitiatief beter aan doen om de integriteit van de provincie in het fusieproces eens goed te onderzoeken, zo laat hij weten in een maandag verzonden brief aan het Gelders provinciebestuur.


Margreet Hendriks

De Vries, die zich bij eerdere gelegenheden in de media ook al bijzonder kritisch uitliet over de rol van de provincie in de herindelingsprocedure, sprak tijdens genoemde hoorzitting in op persoonlijke titel en op verzoek van Burgerinitiatief Scherpenzeel. De hoogleraar vond de manier waarop Scherpenzeel op sommige momenten in de procedure was behandeld ‘neigen naar onbehoorlijk bestuur en machtsmisbruik’. De Vries had ook moeite met de rol van Barneveld in het proces. ,,Eerst is het ‘we willen wel samenwerken en langzaam naar elkaar toe groeien’ en dan ineens niet meer. Toen was het ‘als we extra middelen krijgen en een stationnetje zijn we hartstikke voor de fusie. Ik vind dat omkoping, mag ik dat zo zeggen?’’

Tijdens de oordeelsvormende vergadering van PS vorige week liet commissaris Berends weten geraakt te zijn door de uitspraken van De Vries, omdat de integriteit van het Gelders bestuur in het geding komt. ,,Ik vind dit nogal wat. Dit soort bewoordingen van een hoogleraar raken ook de wetenschappelijke integriteit. Dat moet je bloedserieus nemen’’ vond Berends die dan ook actie overweegt om De Vries ‘aan te spreken’ op zijn woorden. ,,Ik wil nog even kijken in welke vorm dan ook.’’


VERMOEDENS ONTKRACHTEN Volgens Jaap van Donselaar heeft De Vries gewoon verwoord wat heel veel mensen denken. ,,Als bij u de alarmbellen echt afgaan bij het woord ‘omkoping', dan zou u er goed aan doen om al die vermoedens te ontkrachten in plaats van wild om u heen te slaan en te dreigen met acties naar de heer De Vries'', aldus Van Donselaar, die zegt zich de woorden van de commissaris extra aan te trekken omdat de hoogleraar bij de hoorzitting insprak op verzoek van Burgerinitiatief. ,,Hoogleraar De Vries weet als bestuurskundige waar hij het over heeft en was bovendien als lid van de Spiegelgroep (die het herindelingstraject van de provincie tegen het licht moest houden, red.) van dichtbij getuige hoe het overleg tussen Gedeputeerde Staten, Scherpenzeel en Barneveld is verlopen. Waar professor Frissen een hoop wollige woorden gebruikt, durft de heer De Vries tenminste te zeggen wat heel veel Scherpenzelers denken: dit zaakje stinkt'', meent Van Donselaar.

Om dit te onderstrepen noemt hij in zijn brief ook een aantal voorbeelden zoals ‘het continu wapperen met een zak geld door gedeputeerde Markink’; het ‘openlijke hengelen vanuit de Barneveldse raad voor extra geld van de provincie voor stations en rondwegen’; ‘het meten met twee maten bij de beoordeling van de financiële posities van Barneveld en Scherpenzeel’ en ‘GS die het de normaalste zaak van de wereld lijkt te vinden dat Barneveld eerst de spaarpot voor de oostelijke rondweg kapot slaat om het gat in de begroting te dichten om schoon door de poort te gaan, waarna VVD-fractie voorzitter Theo Bos een paar weken later bij de hoorzitting in de Staten VVD-gedeputeerde Markink om geld komt vragen voor diezelfde rondweg’. ,,Volgens VVD-statenlid mevrouw Van der Woude geeft Bos daarmee blijk van handig koopmanschap’’ fulmineert Van Donselaar, die ook over het ‘geheimzinnige gedoe in Barneveld over het wensenlijstje uit 2019 dat later bij GS is ingediend’ de onderste steen boven zou willen hebben.


KOEHANDEL Het is voor Van Donselaar aanleiding om de commissaris met klem te vragen een integriteitsonderzoek in te stellen. ,,Pas als is aangetoond dat er geen sprake is van koehandel of achterkamertjesgekonkel, kan de provincie weer enig krediet gaan opbouwen in ons dorp. Tot die tijd bewijst u uzelf een slechte dienst als u zulke grote woorden gebruikt als bliksemafleider, zonder daar bewijzen tegenover te stellen. Wij zijn de heer De Vries er dankbaar voor dat er eindelijk eens een deskundige opstaat die voor zijn mening durft uit te komen en durft uit te spreken wat zoveel mensen denken, maar niet durven te zeggen.’’

Afbeelding