Knooppunt A1-A30.
Knooppunt A1-A30. heliflight.nl

‘Pak flessenhals A1 bij Barneveld aan’

Verkeer en vervoer

Dit is nodig om het problematische traject formeel op de radar van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te krijgen, legt Geurts uit. ,,Dit betekent niet dat het probleem volgend jaar is opgelost. Maar dit is een eerste stap om het project uiteindelijk op de MIRT-lijst te krijgen (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, red.). Daarmee is er uitzicht dat het op termijn wordt aangepakt.” De knooppunten Hoevelaken en A1/A30 staan al op deze lijst.

FILES KEREN TERUG Er moet nodig iets gebeuren bij de flessenhals, aldus het Kamerlid uit Voorthuizen dat sinds de verkiezingen in maart de infrastructuur-portefeuille binnen zijn fractie bekleedt. ,,Nu corona een steeds kleiner probleem wordt, zie je de la..