Afbeelding
Van Bekkum

Verbazing om medewerking gemeente aan Pastorietuin-brochure

Nieuwbouw

In de glossy wordt volgens projectontwikkelaar Van Bekkum het ‘eerlijke en zo volledig mogelijke verhaal’ van de Pastorietuin, met het doel om eventuele onduidelijkheden weg te nemen. Veel bewoners, verzameld in het Actiecomité Behoud Pastoriebos Voorthuizen, zijn fel gekant tegen het plan. Onder meer omdat er veel bomen uit het Pastoriebos zullen moeten verdwijnen en omdat het complex niet zou passen in het historische geheel van de kerk, de twee pastorieën, de achttiende-eeuwse tuin en het bos. Drie (landelijke) erfgoedverenigingen zijn het met hen eens. Eerder keurde de gemeentelijke monumentencommissie het plan af, omdat de locatie er niet geschikt voor zou zijn. Het college van b. en w. zet echter door, met als reden dat het tot twe..