De actiegroep Wij Willen Wonen Putten: (vlnr) Linda van Winkoop, Rick Beijnen, Tessa en Ingeborg Elbertsen.
De actiegroep Wij Willen Wonen Putten: (vlnr) Linda van Winkoop, Rick Beijnen, Tessa en Ingeborg Elbertsen. Eigen foto

Wij Willen [Wonen] Putten

De woningnood is hoog in Putten want de wachtlijst voor een sociale huurwoning is maar liefst 17 jaar. Koopwoningen in de omgeving van Putten zijn beter betaalbaar, heeft Tessa onderzocht.

Ook thuis bleef het onderwerp niet onbesproken. ,,We zagen in de krant berichtgeving dat mensen actie voerden tegen woningbouw aan de Huybertsenweg en de Bijsterenseweg. De gemeente had vijf locaties op het oog, maar op deze locaties zag ze de meeste kansen. Het is aan de rand van nieuwbouwwijk Bijsteren waar sinds 2006 woningen gebouwd worden. De omwonenden wilden dat tegenhouden omdat in de gebiedsvisies staat dat deze plekken onbebouwd zouden blijven. Verder vonden de omwonenden dat ze niet op tijd op de hoogte waren gesteld. Zij geven aan niet tegen flexwoningen te zijn, maar denken dat er betere locaties zijn voor het bouwen van flexwoningen dan voor hun woningen.’’

De eerstejaars hbo-studente social work snapt de bezwaren tot op zekere hoogte. ,,Als je nu uitkijkt op een mooi groen landschap, begrijp ik dat je niet zit te wachten op een nieuwbouwwijk. Maar wij denken dat als de woningnood zo hoog is, je niet de bouwplannen kunt stopzetten omdat mensen meer waarde hechten aan het groen in hun wijk. Elke plek waar je wilt gaan bouwen zal voor weerstand zorgen van buurtbewoners. De motie ‘Flexwoningen: geen woorden, maar daden’ is vorig jaar unaniem aangenomen. Dan moet je er ook daadwerkelijk wat mee doen en doorpakken.”

Met haar zussen Linda van Winkoop, Ingeborg Elbertsen en een vriend Rick Beijnen is Tessa daarom 'Wij Willen Wonen Putten' begonnen. De actiegroep startte een petitie voor de bouw van flexwoningen als reactie op de omwonenden die tegen deze locaties zijn. ,,Onze petitie is in een week tijd 233 keer getekend en daar zijn we best trots op. Als ik de reacties op Facebook lees, zijn veel mensen het met ons eens. Het laat zien dat de woningnood echt hoog is.”

,,We zijn begonnen met de gedachte dat we toch niks te verliezen hadden

Tessa vindt de flexwoningen voor starters niet de ideale oplossing. ,,Maar deze huurhuizen verlichten wel de druk op de woningmarkt. De flexwoningen zullen 15 jaar blijven staan en op de betreffende locaties mag je een jaar wonen. Ze zijn bedoeld voor mensen uit Putten die echt in woningnood zijn en actief op zoek zijn naar een huis. Dat kan zijn doordat ze relatieproblemen hebben, uit huis worden geplaatst of uit een instelling komen. Het gaat vooral om een- en tweepersoons huishoudens met lage inkomens. Doordat het geen grote huizen zijn, zijn de locaties niet bedoeld voor gezinnen met kinderen.’’

Tessa was een van de zes insprekers tijdens de raadsvergadering van donderdag 10 juni en ook Rick heeft ingesproken. Twee insprekers waren tegen de plannen voor flexwoningen aan de Huybertsenweg en twee insprekers zagen flexwoningen langs de Bijsterenseweg niet zitten. Na 2,5 uur vergaderen door de raadsleden kwam het voor de jongeren verlossende antwoord. Het amendement van Wij Putten werd aangenomen.

Er komt een uitvoeringskrediet van 250.000 euro beschikbaar voor locatie B (locatie Henslare-Nijkerkerstraat-Bijsterenseweg) voor 20 flexwoningen en een voorbereidingskrediet beschikbaar voor onderzoek naar een tweede locatie voor 25 flexwoningen. Deze kunnen nog niet worden geplaatst aan de Huybertsenweg (locatie C) omdat dit nog geen gemeentegrond is. Ook is men er nog niet over uit dat dit de beste locatie is. Daarvoor is nog niet voldoende onderzoek gedaan.

De actiegroep Wij Willen Wonen Putten is blij met het resultaat. ,,Wij Putten, CDA en SGP waren voor met twaalf stemmen. ChristenUnie en Gemeentebelang waren tegen met zes stemmen. Dat betekent een meerderheid en daar zijn wij heel erg tevreden mee. Nu worden er eindelijk stappen gezet voor flexwoningen. Ze blijven op zoek naar een tweede locatie. Voor juli 2022 wordt daar op teruggekomen met de uitslag van dat onderzoek. Dit is meer dan we hadden gehoopt. We zijn begonnen met de gedachte dat we toch niks te verliezen hadden en zijn trots dat het nu is gelukt. Meerdere keren is benoemd dat het goed is om van onze kant iets te horen. Daar wordt nu ook wat mee gedaan.''