Kadernota in 't kort (2)

Kadernota in 't kort (2)


AANSPREEKPUNT FOODVALLEY Een jarenlange wens van oppositiepartij Burger Initiatief gaat in vervulling: via de website van de gemeente Barneveld moeten ondernemers straks in contact komen met het gemeentelijke aanspreekpunt voor de Regio Foodvalley. Die toezegging deed wethouder Didi Dorrestijn aan fractievoorzitter Judith van den Wildenberg.

Op de pagina zou informatie over de regio moeten komen, inclusief succesverhalen van ondernemers die hiermee samenwerken. ,,Niet alleen een linkje naar de website van regio. Er moet ook duidelijk staan welke mensen van uit onze organisatie benaderbaar zijn voor vragen, ideeën en inspiratie om van de regio gebruik te maken.” Er was bij Van den Wildenberg sprake van ‘oud zeer’: enkele jaren geleden kreeg ze al een toezegging van het college dat de pagina er zou komen, maar deze is er nog steeds niet. Donderdag deed Dorrestijn een nieuwe toezegging. ,,Wij willen dit expliciet vermelden op de website”, zei ze. ,,En hiervoor gaan we graag met mevrouw Van den Wildenberg verder in gesprek.”


GROENPLAN De gemeente Barneveld komt in het najaar met een zogeheten 'biodiversiteitsplan', waarin allerlei voorstellen voor verbetering van de leefomgeving van planten en dieren een plek moeten krijgen. ,,Dat moet vooral een integraal verhaal gaan worden'', stelde wethouder André van de Burgwal. Hij zegde toe ook allerlei 'groene' plannen die donderdagavond werden ingediend, op dat moment mee te nemen. Zo kwamen Lokaal Belang, Burger Initiatief en ChristenUnie met een voorstel voor behoud van weidevogels, en een ander plan om de grond rondom bomen te verbeteren. Burger Initiatief gaf de wethouder ideeën mee over onder meer groenbeheer door inzet van schaapskuddes, aanleg van verticale tuinen bij nieuwbouwprojecten en extra aandacht voor bijen.


HERSTEL NA CORONA De raadscommissie Samenleving buigt zich volgende week woensdag, tijdens de behandeling van het coronasteunpakket voor sociaal en mentaal welzijn, over wat de gemeente de komende tijd kan doen om maatschappelijke schade door de coronacrisis te herstellen. ,,We gaan er tijdens deze commissie uitgebreid op in, om op basis daarvan te beoordelen welke actiepunten we richting maatschappelijke organisaties en ondernemers willen oppakken'', aldus wethouder Hans van Daalen. De fracties Pro'98 en ChristenUnie vroegen in een voorstel om duidelijk herstelbeleid, maar trokken het voorstel na de toezegging voor het gesprek van volgende week weer in.

Arjen Korevaar (Pro'98) sprak over nevenschade door de coronacrisis, zoals het feit dat mensen door eenzaamheid in een isolement zijn geraakt. Door de coronaperiode zijn er mensen die in de problemen zijn gekomen door onder meer psychische klachten of een ongezondere leefstijl op het gebied van voeding en beweging.

In het coronasteunpakket dat volgende week wordt besproken, gaat het om de verdeling van een rijksbijdrage van ruim 300.000 euro.