Ozb-verhoging 2022

Ozb-verhoging 2022

p 1

Daan de Vries (CDA) wilde dat de verhoging geschrapt zou worden, als mocht blijken dat de rijkssteun verhoogd zou worden. En juist afgelopen week bleek uit de ‘meicirculaire' dat het Rijk volgend jaar inderdaad met meer geld over de brug lijkt te komen. Voor de komende jaren krijgt de gemeente er enkele tonnen per jaar bij, is de verwachting. ,,Als CDA vinden we, dat we dan ook direct daad bij het woord moeten voegen”, zei De Vries. Wethouder Van de Burgwal waarschuwde de raad de ‘behoedzame lijn' voor de begroting aan te houden, die uiteindelijk in het najaar wordt vastgesteld. ,,In september komt nog de septembercirculaire. Dan is de rijksbegroting doorgerekend naar de gemeenten. Voor hetzelfde geld is het voordeel van nu dan weer van tafel.” Meest belangrijk vond hij, dat de Kadernota positief zou blijven. ,,Let op 2023. De marge die we voor dat jaar hebben is niet ruim.” Afgesproken werd dat, als de lijn van de meicirculaire zou worden doorgetrokken tot in het najaar, de ozb-verhoging voor 2022 geschrapt wordt worden. Komt er in 2023 opnieuw geld bij van het rijk, dan gaat ook de verhoging voor dat jaar van tafel. Het CDA-voorstel werd unaniem gesteund.