Kadernota in het kort (1)

Kadernota in het kort (1)

Donderdagavond vergaderde de Barneveldse gemeenteraad over de Kadernota 2022-2025. Tal van voorstellen passeerden de revue, hieronder enkele krenten uit de pap.


STEPBAAN Wethouder André van de Burgwal gaat in gesprek met enkele tieners die het plan hebben opgevat om een stepbaan te realiseren in de Barneveldse woonwijk De Burgt. Binnen het 'speelbeleidsplan' van de gemeente is er voor deze wijk nog geld over. De tieners opperden recent het plan voor de stepbaan, tijdens een ideeënmarkt met raadsleden.


RONDJE BARNEVELD INCLUSIEF Wethouder André van de Burgwal gaat in gesprek met Gehandicaptenraad Barneveld om te bespreken of het nieuwe wandelrondje om Barneveld ook voldoende toegankelijk is voor mensen met een loopbeperking. ChristenUnie en Pro'98 dienden een voorstel in om dit specifiek mee te nemen in het proefrondje, maar trokken dit na de toezegging van de wethouder ook weer in. Mijntje Pluimers (Lokaal Belang) stelde dat het voorstel overbodig was, omdat dit in de plannen voor het rondje eerder al meegenomen was.


FLEXIBELE SCHOOLGEBOUWEN De gemeente Barneveld gaat de komende tijd onderzoeken bij het ontwerpen van nieuwe schoolgebouwen beter rekening gehouden kan worden met flexibel gebruik. Doel is om op piekmomenten in nieuwbouwwijken voldoende ruimte te hebben, maar leegstand op een later moment te voorkomen. Extra aandacht moet er nu zijn voor problemen rondom krapte bij basisscholen in De Burgt, Veller en De Vaarst. Ook moet onderzocht worden of extra huisvesting van basisonderwijs in nieuwbouwwijk Bloemendal nodig is. Een voorstel hiertoe van de hand van ChristenUnie en CDA werd mede ondersteund door Pro'98, VVD en Burger Initiatief.

De ChristenUnie uitte eerder in deze krant al zorgen over krapte bij basisscholen, evenals schoolbesturen. Wethouder Didi Dorrestijn gaf aan hier al alle aandacht voor te hebben, ook in het komende nieuwe masterplan onderwijshuisvesting. ,,We nemen dit serieus en zien het voorstel als een aanmoediging hiermee door te gaan.''


HOUTWALLEN EN BOSJES De gemeente Barneveld moet zich de komende tijd inzetten om verbindende groenstructuren in het buitengebied de in de loop der jaren zijn verdwenen, hier en daar weer terug te brengen. Te denken valt aan houtwallen, hagen en kleine bosjes. Een voorstel van Pro'98 en Lokaal Belang om op deze manier de biodiversiteit in het buitengebied te verbeteren, werd mede ondersteund door ChristenUnie en Burger Initiatief, waarmee een nipte meerderheid ontstond. Aanvankelijk was in het voorstel een koppeling gemaakt met gereserveerd geld voor toekomstgerichte landbouw, maar daar zag wethouder Bennie Wijnne niets in. ,,Dat zou namelijk nogal een beleidswijziging met zich meebrengen. Bovendien gaat toekomstgerichte landbouw niet alleen agrariërs, maar ook verschillende toeleveranciers aan.''

Een betere biodiversiteit is volgens de indieners van het voorstel van belang voor bescherming van planten en dieren in de gevarenzone.