De gemeente Barneveld wil dat de buslijn van Barneveld naar Scherpenzeel blijft rijden.
De gemeente Barneveld wil dat de buslijn van Barneveld naar Scherpenzeel blijft rijden. Wouter van Dijk

‘Bus naar Scherpenzeel moet blijven’

BARNEVELD Buslijn 110, van Barneveld naar Scherpenzeel en vice versa, moet ook volgend jaar blijven rijden. Andere busverbindingen in de regio moeten daarnaast niet afgewaardeerd worden. Met die strekking onderstreepte de Barneveldse gemeenteraad donderdagavond tijdens de behandeling van de Kadernota de harde wens van het college van burgemeester en wethouders om het openbaar busvervoer op peil te houden.


Wouter van Dijk

Wethouder Hans van Daalen: ,,We doen ons uiterste best de bus te behouden. Wat echter het best werkt, is dat meer mensen ook daadwerkelijk deze buslijn gaan gebruiken.’’ Deze krant meldde recent dat vervoersorganisatie Keolis (RRReis) plannen heeft om de lijn naar Scherpenzeel te schrappen en de dienstregelingen van bus 102 en 107 af te schalen in de avonduren of op zondagen, plus mogelijk die van lijn 105 en 205. Afschaling is volgens de vervoerder nodig, omdat de lijndiensten niet rendabel zouden zijn vanwege te weinig reizigers. Ingrijpen zou daarom nodig zijn om het openbaar vervoer gezond te houden.

Reizigersorganisatie Rover reageerde daarop door te stellen ,,ernstige bezwaren’’ te hebben tegen de plannen van Keolis. Mochten alle voornemens doorgaan, dan verdwijnt niet alleen een buslijn naar Scherpenzeel terwijl deze lijn nog maar net bestaat, maar ontstaat ook de situatie dat in een gebied ongeveer ter grootte van de provincie Utrecht - globaal tussen Nunspeet, Voorthuizen, Otterlo en Apeldoorn - op zondag geen enkele bus meer rijdt, aldus Rover.

,,Het is echt heel bijzonder te noemen dat RRReis meent te vinden dat na een niet-representatief coronajaar de dorpen gestraft moeten worden door verschraling of het schrappen van buslijnen’’, stelde Mijntje Pluimers (Lokaal Belang) donderdagavond. Alle partijen waren het daar wel mee eens. ,,Goed openbaar vervoer is immers van groot belang’’, stelde Koos van der Tang (SGP). ,,Het schrappen van buslijnen is daarom ongewenst.’’ De gemeenteraad gaf het college de opdracht mee zich richting de provincie Gelderland maximaal in te blijven zetten tot behoud van de buslijnen. De provincie moet deze voorgestelde versoberingen kritisch beoordelen, heroverwegen en waar mogelijk terugdraaien, aldus de Barneveldse gemeenteraad.

De wethouder zag de motie vooral als positieve brede steun in deze lobby. ,,We hebben hier als college al op ingezet door hierover contact op te nemen met de gedeputeerde. Ook vanuit Regio Foodvalley is er inmiddels een brief gestuurd. We gaan ons hier verder hard voor maken. Maar wat écht zou helpen, is dat meer mensen de bus nemen, dát is het overtuigende bewijs richting de vervoerder dat de buslijnen nodig zijn. We kunnen wel blijven lobbyen, maar als niemand de bus neemt, houdt het een keer op.'' Wat dat laatste betreft is het plan om aan te sluiten bij de landelijke campagne OV-NL, die erop gericht is meer mensen te verleiden het openbaar vervoer te gebruiken. Deze campagne gaat volgende week woensdag van start.