Wethouder Didi Dorrestijn en BIK-voorzitter Gijs Eikelenboom.
Wethouder Didi Dorrestijn en BIK-voorzitter Gijs Eikelenboom. Wouter van Dijk

Na de zomer meer duidelijk over railterminal

BARNEVELD Aanstaande oktober moet definitief duidelijk worden of de railterminal in Barneveld haalbare kaart is. Op initiatief van de VVD stelde de raad afgelopen donderdag deze harde deadline, om te voorkomen dat de discussie over de eventuele overslaglocatie voor containers en bulkgoederen op bedrijventerrein Harselaar nog veel langer gaat duren. Een motie van Lokaal Belang en Pro’98 om nu al helemaal te stoppen met de zoektocht naar een exploitant, werd om deze reden aangehouden.


Jannes Bijlsma

Andere partijen vonden het niet netjes om, middenin een zoektocht van de gemeente Barneveld en de Barneveldse Industriële Kring (BIK) naar een exploitant en een onderzoek naar een haalbare ‘businesscase’, nu een streep door de railterminal te zetten. Een daarvan was de ChristenUnie. Lukas Scheijgrond was weliswaar ook weinig enthousiast over het project, maar vond het voorstel van Lokaal Belang en Pro’98 te ver gaan. ,,Waarom geef je betrokkenen niet de kans om in een commissievergadering in te spreken? Ga het debat aan, wees helder en transparant en neem pas daarna als raad een besluit. Dit is wat ‘out of the blue.”

Theo Bos (VVD) deed hierop het voorstel om de betrokkenen een deadline te stellen. ,,We zijn hier inderdaad al een aantal jaar mee bezig. Het is nog maar de vraag of het haalbaar is. Bij een einddatum zeg je als raad: tot hier en niet verder.”


FIJNSTOF Zowel Pro’98 als Lokaal Belang meende echter genoeg informatie te hebben, om nu al te kunnen concluderen geen voorstander van een railterminal te zijn. ,,Dit is niet ‘out of the blue’, wij laten dit geluid al veel langer horen”, stelde Mijntje Pluimers van Lokaal Belang. ,,Dit kan voor niemand een verrassing zijn. Hier wordt al zo lang aan gewerkt en er is geen nog steeds geen exploitant, geen commitment vanuit de gemeente en geen businesscase. Er is slechts een positieve grondhouding. De provincie zal waarschijnlijk niet willen meedoen aan het project.” Inhoudelijk hebben de partijen bezwaren met betrekking tot de extra vrachtwagenbewegingen en extra uitstoot van CO2 en fijnstof. Tevens vrezen zij dat een railterminal de komst van nieuwe stations (Barneveld-Noord, Stroe) op de treinlijn Apeldoorn-Amersfoort wel eens in de weg zou kunnen zitten.


DEADLINE Arjen Korevaar (Pro’98) wees de raad er verder op dat er al een deadline was vastgesteld voor het aanstellen van een nieuwe exploitant: 1 juli 2021. ,,Er is ook al een onderzoek afgerond naar de haalbaarheid. Het enige waar we nog op wachten is die exploitant.”

Beide partijen wilden best praten over een deadline. ,,Maar dan heb je inderdaad een exploitant, en dan komen toch ook onze principiële bezwaren tegen een railterminal om de hoek kijken”, zei Korevaar. ,,En die zullen niet veranderen.”


HET BOS IN Het college van b. en w. had groot bezwaar tegen het nu stoppen met het project. ,,Ik zou u dwingend willen vragen: laat ons de klus afmaken en bij u terugkeren met een verhaal”, reageerde wethouder Didi Dorrestijn. Ze had het gevoel dat de raad haar ‘het bos in stuurt’. ,,U vroeg ons eerder een exploitant te zoeken. En dan hoor ik nu de heer Korevaar zeggen: al vindt u een exploitant, wij willen die railterminal toch niet.” Het is voor Dorrestijn belangrijk dat er nu snel meer inzicht komt. ,,Je hebt een railterminal in verschillende grootheden. Als daar duidelijkheid over is, weten we globaal wat de effecten zijn op de thema’s die u belangrijk vindt.”

Ze doelde op de verkeersbewegingen van vrachtauto’s, fijnstof, de invloed op eventuele nieuwe stations op de lijn Amersfoort-Apeldoorn. Ze zegde toe deze duidelijkheid uiterlijk bij de eerste raadsvergadering na de zomer te geven, in oktober.