Afbeelding
Jeroen Jumelet

Gemeente Barneveld maakte fout bij         vaststelling Nota Parkeernormen

Gemeente Barneveld maakte fout bij         vaststelling Nota Parkeernormen

BARNEVELD Niet de hele Nota Parkeernormen blijkt vorig jaar juli door de Barneveldse gemeenteraad te zijn behandeld, maar slechts één hoofdstuk. Per abuis is door de gemeente alleen hoofdstuk 4 van die nota ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.


Het gevolg is dat de overige delen van die nota niet formeel vastgesteld zijn, ook al heeft de raad destijds wel kennis kunnen nemen van de integrale inhoud van deze nota en is deze ook gepubliceerd in het elektronische gemeenteblad en in de decentrale regelingenbank.


Volgens het college van burgemeester en wethouders bestaat nu het risico dat vanwege ‘de onvolkomenheid’ bijvoorbeeld een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning in een juridische procedure vernietigd kan worden. Om discussie over de juridische gevolgen van de fout te voorkomen, moet de gemeenteraad er volgende week dinsdag opnieuw over oordelen en de complete nota met terugwerkende kracht vaststellen.

De Nota Parkeernormen bevat beleidsregels betreffende de vraag in hoeveel parkeerruimte voorzien moet zijn bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling en sommige nieuwbouw- of verbouwplannen. De toetsing vindt dan plaats in het kader van besluitvorming over bestemmingsplannen en aanvragen voor een omgevingsvergunning.


Het Herstelbesluit Nota Parkeernormen komt dinsdag 22 juni aan bod in de commissie Bestuur.