De Belgische regering van premier De Croo moet 'kritisch' kijken naar het Belgische klimaatbeleid.
De Belgische regering van premier De Croo moet 'kritisch' kijken naar het Belgische klimaatbeleid. Epa/Frederic Sierakowski

'Klimaatbeleid België ondermaats'

Rechter geeft harde kritiek
op regering

BRUSSEL (ANP) Ook de Belgische rechter oordeelt dat het klimaatbeleid van dat land tekortschiet. Daarmee schendt Belgiƫ de mensenrechten, luidt het vonnis. Maar de rechtbank in Brussel ging niet zover de regering strengere klimaatdoelstellingen op te leggen, zoals eerder in Nederland gebeurde.


De uitspraak is een overwinning voor de klimaatactivisten die naar het voorbeeld van het Nederlandse Urgenda naar de rechter waren gestapt. Zij zijn blij met het vonnis, maar ook teleurgesteld dat de rechter Belgiƫ niet dwingt de uitstoot van CO2 verder terug te dringen. Dat deed de Nederlandse rechter wel. De activisten gaan daarom in hoger beroep.


ERKENNING De rechtbank stelde volgens de initiatiefnemers, de stichting Klimaatzaak, niet alleen henzelf in het gelijk. Ook de tienduizenden burgers die zich bij de zaak hadden aangesloten. Daarmee erkent de rechter dat alle eisers persoonlijk gevaar lopen door het ondermaatse klimaatbeleid, stelt Klimaatzaak. En dat zou niet eerder zijn gebeurd.


Klimaatzaak wilde de regering dwingen om in 2025 de CO2-uitstoot met 42 procent te verminderen en vijf jaar later met 55 procent. Maar daarin ging de rechter niet mee. Daarmee meende de rechtbank zich te veel op het terrein van de politiek te begeven, zegt de advocaat van de activisten tegen persbureau Belga. Sinds de Urgenda-zaak klinkt in Nederland geregeld de klacht dat rechters de rolverdeling tussen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht te weinig respecteren.

De Belgische klimaatmaatregelen zijn onvoldoende om de opwarming van de aarde tot anderhalve graad te beperken, beaamt de rechter. Dat doel was in het klimaatakkoord van het Parijs wel afgesproken. Door de overschrijding wordt de aarde gevaarlijk veel warmer, en dat schendt onder meer het recht op leven uit het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

De Belgische regering had zich aanvankelijk voorgenomen om in 2030 35 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Nu de EU de doelstelling heeft opgeschroefd naar 55 procent, zegt ook de regering in Brussel inmiddels daaraan te willen voldoen.