'Risico voor vrijwillige bestuursleden'

Nieuwe wet over aansprakelijkheid nog onbekend bij veel verenigingen

DEN HAAG (ANP) 60 procent van de besturen van stichtingen en verenigingen is niet op de hoogte van een nieuwe wet over aansprakelijkheid. Daardoor lopen individuele bestuursleden een risico, onder wie veel vrijwilligers. Dat komt naar voren uit een onderzoek dat is gehouden op initiatief van IVBB, de brancheorganisatie voor verenigingen en DNA, een instantie die helpt bij professionalisering van verenigingen en aanverwante instanties. Ruim 26.000 bestuursleden van verenigingen en stichtingen hebben meegewerkt aan het onderzoek.

Alle besturen van verenigingen en stichtingen moeten op 1 juli dit jaar voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Die is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren.


FINANCIEEL GESJOEMEL Het wettelijk vastleggen van taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid wordt belangrijk. Misbruik van posities, belangenverstrengeling, financieel gesjoemel en andere zaken die niet door de beugel kunnen, kunnen dan beter worden aangepakt.

Meer dan voorheen is aansprakelijkheid een aandachtspunt. Het maakt daarbij niet uit of bestuursleden betaald krijgen of vrijwilliger zijn. De wet maakt ook geen onderscheid naar grootte of soort van vereniging of stichting. Niet alleen professionele landelijke organisaties, maar ook alle plaatselijke sport-, cultuur- en hobbyverenigingen hebben er daarom mee te maken.

Op de vraag aan bestuursleden of zij de WBTR kenden, antwoordde 60 procent nog nooit van de wet te hebben gehoord. Van de 40 procent die er wel wat van weet, hebben de meesten (65 procent) nog geen idee hoe ze er invulling aan gaan geven. aldus het onderzoek

DNA en IVBB laten weten dat ze geschrokken zijn van de resultaten van het onderzoek.