Het huidige stationsgebied.
Het huidige stationsgebied. Wouter van Dijk

Onderzoek naar herbouw oud station

BARNEVELD De gemeente Barneveld gaat het idee om het vroegere stationsgebouw van Barneveld Centrum te herbouwen, opnieuw onderzoeken. Het plan wordt als onderdeel van een groter geheel meegenomen in de nieuwe centrumvisie van Barneveld. Er zijn momenteel al gesprekken gaande met een belangstellende ondernemer.


Wouter van Dijk

Dat meldde wethouder Bennie Wijnne donderdagavond tijdens de raadsvergadering over de Kadernota, nadat de fracties van het CDA en SGP hierover een voorstel indienden. Het plan is al jaren oud, maar tot een concrete uitwerking is het nog nooit gekomen. Wijnne vond het een ,,sympathiek idee’’ om er toch opnieuw aandacht aan te schenken, maar dan wel vooral op basis van eventuele initiatieven vanuit de samenleving. ,,We betrekken het plan in de centrumvisie, waarbij we kijken naar het gehele stationsgebied om te zien wat we hier zouden kunnen doen, eventueel in combinatie met woningbouw.’’

Om welke belangstellende ondernemer het gaat die mogelijk aanhaakt, gaf de wethouder niet aan. De centrumvisie Barneveld wordt een dezer dagen ter inzage gelegd. Eind dit jaar moet dit plan worden vastgesteld door de gemeenteraad. Wijnne: ,,In de tussentijd blijven we met initiatiefnemers in gesprek over het stationsplan, om te beoordelen of die ideeën kans van slagen hebben.’’

Daan de Vries (CDA) vroeg aandacht voor het herbouwplan en wees erop dat het idee in 2018 al in het coalitieakkoord stond. ,,De herbouw van het oude station leeft’’, stelde De Vries. In 2018 was er 45.000 euro gereserveerd voor een haalbaarheidsonderzoek. Dat bedrag wilde Wijnne er nu niet voor uittrekken. ,,In 2011 is er voor 25.000 euro al een onderzoek uitgevoerd en in de tussentijd is er niet heel veel veranderd, dus laten we dat nu niet overdoen, maar eerst kijken of we initiatieven op dit vlak kunnen omarmen’’, aldus de wethouder.

Nadat De Vries het geldbedrag uit zijn voorstel schrapte, kreeg hij de voltallige raad mee. De SGP tekende bij voorbaat al mee. Het was deze partij die eind 2007 als eerste met dit idee aanklopte bij het college van b. en w., naar aanleiding van een studie van twee studenten. Drie jaar later startte oud-huisarts Jan Aalders een initiatief tot herbouw en startte een stichting. Verschillende tekeningen, studies en gesprekken met onder meer de gemeente, vervoerder Connexxion, spoorwegbeheerder ProRail en de Nederlandse Spoorwegen volgden. De afgelopen jaren bleef het stil rondom het initiatief, totdat Barnevelder Jan van Uffelen recent met nieuwe ontwerpen in deze krant kwam.

Ondanks dat alle partijen uiteindelijk meegingen in het idee om het plan op te nemen in de centrumvisie, was er ook scepsis. ,,We moeten voorkomen dat dit een postzegelplannetje wordt, deze ontwikkeling moet wel integraal in een ruimer gebied worden opgepakt’’, stelde Arjen Korevaar (Pro’98). Lukas Scheijgrond (ChristenUnie) temperde de verwachtingen. ,,We denken eerlijk gezegd dat de kans van slagen dat dit uiteindelijk lukt, relatief klein is.’’

Het oude stationsgebouw in Barneveld werd in 1978 gesloopt. Volgens voorstanders van herbouw van het oude stationsgebouw, zou dit plan het aangezicht, als visitekaartje van het centrum, enorm verbeteren. Sceptici vragen zich echter af of het plan wel haalbaar en betaalbaar is, en hoeveel prioriteit het heeft.

Een van de laatste foto’s die van de voorgevel gemaakt werden met het nieuwe NS-logo boven de voordeur van de woning van de stationschef.
Ontwerp, van de hand van Jan van Uffelen.
Ontwerp, van de hand van Jan van Uffelen.