Bij de nieuwe milieustraat die Barneveld op de langere termijn krijgt, moet toegangscontrole bij de poort beter geregeld zijn.
Bij de nieuwe milieustraat die Barneveld op de langere termijn krijgt, moet toegangscontrole bij de poort beter geregeld zijn. import

Nieuwe milieustraat in Barneveld krijgt scherpere toegangscontrole

BARNEVELD Bij de nieuwe milieustraat die Barneveld op de langere termijn krijgt, moet toegangscontrole bij de poort beter geregeld zijn, zodat er geen sprake meer zal zijn van oneigenlijk gebruik door ofwel particulieren uit andere gemeenten, ofwel bedrijven die bedrijfsafval storten.


Wouter van Dijk

Wethouder André van de Burgwal zegde donderdagavond tijdens de raadsvergadering over de Kadernota, toe dit specifieke aandachtspunt mee te nemen in de plannen voor een nieuwe milieustraat. De wethouder verwacht na de zomervakantie met meer duidelijkheid te komen over deze nieuwe voorziening. ,,We werken momenteel een raadsvoorstel hierover uit.’’ In dat toekomstplan wordt gekeken naar een eventuele verhuizing van de milieustraat naar een nieuwe, meer centrale plek in de gemeente, maar ook de opties om de huidige locatie uit te breiden of mini-milieustraten in verschillende dorpen te realiseren, worden meegenomen.

De wethouder reageerde met deze toezegging op een voorstel van Mijntje Pluimers (Lokaal Belang) om de toezicht bij de poort van Milieustraat Otelaar direct te verbeteren, bijvoorbeeld door bezoekers ook om een identiteitskaart te vragen. ,,We horen geregeld geluiden uit onze achterban van mensen die weten dat de milieupas - nodig om afval te storten - op verjaardagen uitgewisseld wordt’’, stelde Pluimers. De wethouder gaf aan deze signalen wel te herkennen. ,,Tegelijkertijd willen we de milieustraat juist laagdrempelig houden om aan te moedigen dat mensen afval scheiden en om afvaldumping in de natuur tegen te gaan, dus daar zit een spanningsveld.’’

De toezegging om beter toezicht in het toekomstplan voor de milieustraat mee te nemen, weerhield Pluimers er niet van haar voorstel om nu in actie te komen in tact te laten. Haar voorstel werd echter door de andere zes fracties niet ondersteund. Arjen Korevaar (Pro'98) vroeg zich af waar de signalen over oneigenlijk gebruik vandaan komen. ,,Ik hoor die geluiden namelijk niet, maar misschien heb ik een andere achterban.''