Bus 110 naar Scherpenzeel moet ook volgend jaar blijven rijden, vinden gemeenteraad en college van Barneveld.
Bus 110 naar Scherpenzeel moet ook volgend jaar blijven rijden, vinden gemeenteraad en college van Barneveld. Wouter van Dijk

Barneveld 'klaar voor de toekomst'

Gemeenteraad debatteert over plannen voor komende jaren

BARNEVELD Met het vaststellen van de Barneveldse Kadernota 2022-2025 met als titel 'klaar voor de toekomst', schaarde een ruime raadsmeerderheid zich donderdagavond achter de globale toekomstplannen van het college voor de komende vier jaar.


Wouter van Dijk

De vier coalitiepartijen SGP, Pro’98, CDA en ChristenUnie zetten hun handtekening onder het document, evenals oppositiepartij Burger Initiatief. De krabbels van VVD en Lokaal Belang ontbraken. De VVD kon zich in het algemeen niet vinden in de keuzes die het college maakt, Lokaal Belang stelde dat de voorgestelde bezuinigingen ,,boterzacht’’ zijn. De raad gaf na ongeveer zes uur vergaderen een klap op het document, nadat de fracties eerst 35 plannen indienden als toevoegingen of wijzigingen. Gaandeweg vielen verschillende voorstellen weg. Bijvoorbeeld omdat ze na toezeggingen vanuit het college weer werden ingetrokken, of omdat ze zijn aangehouden voor een later moment. Uiteindelijk konden elf ingediende voorstellen rekenen op ruime steun in de gemeenteraad. Zo gaat de gemeente aan de slag met een verbod op lachgas en designerdrugs en is het de bedoeling dat het drugs- en alcoholmatigingsbeleid van de gemeente versterkt wordt. Steun was er ook voor onder meer een voorstel om vastgoedbeleggers te weren door middel van een opkoopbescherming van woningen en voor een plan om bij de bouw van nieuwe basisscholen beter te kijken naar flexibele vormen om krapte tegen te gaan. Steun was er daarnaast onder meer voor nieuwe aandacht voor herbouw van het oude stationsgebouw in Barneveld, voor een lobby tot behoud van de bus naar Scherpenzeel en voor het in ieder geval komend jaar niet verhogen van de ozb-belasting.

Éen eerder aangekondigd voorstel, van de hand van de ChristenUnie, werd niet besproken en ook niet in stemming gebracht: invoering van de ja-jasticker als middel om papierafval tegen te gaan door minder reclamedrukwerk. De indieners houden het voorstel nog achter de hand, aangezien een vergelijkbaar plan minder dan twee jaar geleden ook al in stemming was gebracht. Verschillende onderwerpen uit de Kadernota, ook over voorstellen die het niet haalden, passeren vrijdag en zaterdag de revue in deze krant.

p 3, 5, 8, 9

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding