Sportwethouder Bert Koops bij sporthal Putter Eng.
Sportwethouder Bert Koops bij sporthal Putter Eng. BDUmedia

Voorbereiding sporthal Putten kost half miljoen

PUTTEN Het totale krediet dat nodig is voor alle fases om de bouw van een nieuwe sporthal op sportpark Putter Eng voor te bereiden, bedraagt circa 500.000 euro. Voor de eerste fase vraagt het college aan de gemeenteraad om 100.000 euro beschikbaar te stellen.

De nieuwe grote sporthal (met een dubbele hal) moet de huidige, verouderde sporthal Putter Eng vervangen. De gemeente verwacht hiermee te besparen op onderhoudskosten en energieverbruik. Na afbraak van de huidige hal zijn er plannen om hier woningen te bouwen.

Het doel is om de nieuwe sporthal in 2024 in gebruik te nemen. Daarvoor is een investering nodig van 15 miljoen euro, inclusief het voorbereidingskrediet.


PROJECTLEIDER ,,Een investering van deze aard en omvang is groot voor de gemeente Putten’’, schrijft het college. ,,Om die reden gaat onze voorkeur uit naar een gefaseerde aanpak.’’ Er wordt een externe projectleider ingehuurd, de kosten hiervoor zijn onderdeel van de totale investering van 15 miljoen.

De eerste fase, waarvoor dus een ton is begroot, bestaat onder meer uit het maken van een projectplan inclusief begroting, een programma van eisen in overleg met gebruikers, verenigingen en drie stichtingen en het opstellen van een aanbestedingsadvies om te kijken welke partij de nieuwe sporthal het beste kan bouwen en exploiteren.


WONINGBOUW Verder wordt gekeken naar de mogelijkheden van woningbouwontwikkeling op de plek van de huidige sporthal en de opbrengst daarvan. Ook moet er advies komen over mogelijke aanpassingen van de infrastructuur rondom het sportpark voor de verkeersveiligheid, duurzaamheidsmaatregelen en multifunctioneel gebruik.


MEER TIJD Normaal gesproken hanteert de gemeente als uitgangspunt dat een project wordt gerealiseerd in het jaar dat volgt op het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet. ,,Omdat wij nu kiezen voor een gefaseerde aanpak is het waarschijnlijk dat in deze specifieke situatie meer tijd zal liggen tussen de verstrekking van het voorbereidingskrediet en de bouw’’, aldus het college.

De raadscommissie samenleving spreekt hierover tijdens een vergadering op dinsdagavond 29 juni.