Afbeelding
Natfot

Verdachte hoopjes

Verdachte hoopjes

Vraag Kunt u nagaan, hoe korrels her en der op hoopjes komen te liggen in m'n stadstuintje? Is dat werk van een jonge mol, of is het iets schadelijkers?

Antwoord Zulke kleine, op mini-molshoopjes gelijkende bergjes, bestaan uit tuinaarde die door de regenwormen omhoog worden geduwd. Die nuttige tuinlieden eten en verwerken namelijk de aarde en geven de tuingrond door hun werkzaamheden weer lucht. Uw planten hebben daar profijt van.