'Opvang asielzoekers buiten Europa'

'Opvang asielzoekers buiten Europa'

KOPENHAGEN (ANP/AFP/RTR) Het Deense parlement heeft een wet aangenomen die het mogelijk maakt asielzoekers op te vangen buiten Europa. Denemarken zegt al te praten met meerdere landen waar asielzoekerscentra gevestigd kunnen worden.


EU-lidstaat Denemarken voerde al een streng asielbeleid en scherpt dat nu nog verder aan. Migranten die zich melden aan de grens, kunnen straks naar een locatie buiten Europa worden gevlogen. Als hun asielaanvraag daar wordt goedgekeurd, krijgen ze het recht om in dat gastland te blijven. Een verblijf in Denemarken behoort dan nog steeds niet tot de mogelijkheden.

Het is nog onduidelijk welke landen als ‘gastland’ willen optreden. In Deense media worden onder meer Egypte, Eritrea en Ethiopië genoemd als mogelijke locaties. Internationale organisaties hebben kritiek geuit op het plan. Een hoge functionaris van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zei te vrezen voor een domino-effect, waarbij ook andere Europese landen met dergelijke asielwetgeving komen. Voorstanders van het plan hopen dat migratie verder wordt afgeremd. ,,Als je asiel aanvraagt in Denemarken, weet je dat je naar een land buiten Europa wordt gestuurd”, zei politicus Rasmus Stoklund, migratiewoordvoerder van de sociaaldemocratische regeringspartij. ,,Dus we hopen dat mensen stoppen met het aanvragen van asiel in Denemarken.” De Europese Commissie reageert ,,bezorgd” op de Deense wet. ,,Het recht op een asielaanvraag is fundamenteel in de EU”, zegt een woordvoerder. ,,Het buiten de EU verwerken van asielverzoeken roept fundamentele vragen op over zowel toegang tot de asielprocedure als het recht op bescherming” van een vluchteling.

Het dagelijks EU-bestuur heeft in september wetsvoorstellen ingediend om de migratiestromen naar de EU beter te beheersen, onder meer door al bij aankomst aan de grens te besluiten of iemand moet worden teruggestuurd of voor een asielprocedure in aanmerking komt.