Franse rechter         verwerpt wetsartikel over beperken         filmen politie

Franse rechter         verwerpt wetsartikel over beperken         filmen politie

PARIJS (ANP/AFP) De Franse Grondwettelijke Raad verwerpt een cruciaal artikel van de wet die het filmen en fotograferen van agenten aan banden legt. Mensen die beeldmateriaal van agenten online zetten zouden volgens de wet kunnen worden bestraft, wat volgens de regering nodig is om politiemensen beter te kunnen beschermen.

De wet zorgde voor massale protesten, ook in maart nadat de Franse Senaat had ingestemd met een herschreven versie.

De hoogste grondwettelijke autoriteit zegt nu dat de parlementariërs die de omstreden wetgeving goedkeurden niet duidelijk genoeg hebben gemaakt in wat voor situaties sprake is van een schending.

De wet maakt het verspreiden van beelden met herkenbare politieagenten een misdrijf als de verspreider als doel heeft een agent schade toe te brengen.

Volgens de talrijke tegenstanders, waaronder media, is dat een onaanvaardbare beperking van de vrijheid van meningsuiting.


BESCHERMEN Politiemensen in Frankrijk zijn vaker doelwit van bedreigingen en geweld geworden na incidenten waarbij agenten etnische minderheden mishandelden, reden voor de regering actie te ondernemen om “hen te beschermen die ons beschermen”.

Activisten klagen juist dat de politie hardhandig optreedt en machtsmisbruik soms straffeloos blijft. Met beelden kunnen misstanden aan de kaak worden gesteld.