20.000 euro steun voor exploitant dorpshuis De Eng

Tegemoetkoming vanwege verliezen door coronacrisis

Wouter van Dijk

VOORTHUIZEN Sebto bv, de exploitant van het nieuwe dorpshuis De Eng in Voorthuizen, ontvangt een gemeentelijke tegemoetkoming van 20.000 euro. Het geld is volgens gemeente en exploitant nodig, vanwege verliezen door de coronacrisis. Met de eenmalige ondersteuning wil de gemeente voorkomen dat er op termijn een nieuwe exploitant gezocht moet worden.


Het Barneveldse college van burgemeester en wethouders gaat daarom nu akkoord met dit steunbedrag, dat gelijkgeschakeld is aan het bedrag dat de dorpshuizen in Kootwijkerbroek, Stroe, Garderen en Zwartebroek eerder ook ontvingen als noodsteun vanwege de coronacrisis.


ZWARE WISSEL Sebto is per begin november vorig jaar de exploitant van De Eng, het dorpshuis aan de Rochetstraat dat op dat moment werd opgeleverd. Door de coronacrisis konden er echter vanaf het begin geen activiteiten gehouden worden. ,,Sinds de ingebruikname van het nieuwe ontmoetingscentrum trekken de gevolgen van de crisis daardoor een zware wissel op de bedrijfsvoering en de exploitatie’’, meldt het college. Het recht op coronasteungelden ontbreekt, daarnaast heeft de exploitant uit eigen middelen een bedrag van 50.000 euro geïnvesteerd in inrichting en inventaris van De Eng. Er komt al maanden weinig geld binnen uit huurinkomsten, terwijl de kosten van het nieuwe pand hoog zijn.

,,Deze zorgelijke financiële situatie kan geen maanden meer voortduren en zal betekenen dat de exploitant zonder hulp niet meer in staat zal zijn om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen’’, concludeert het college. In dat geval zou de exploitatie van het ontmoetingscentrum wegvallen en moet er gezocht worden naar een nieuwe exploitant, met het risico dat De Eng in de tussentijd dicht blijft.


NIET VOLDOENDE Exploitant Sebastiaan Blom: ,,De tegemoetkoming is een welkome aanvulling voor dit moment, maar ik vrees dat het niet voldoende zal zijn om de zomer te overbruggen. Hopelijk kunnen huurders vanaf september weer aan de slag in het dorpscentrum en ontstaat alsnog een gezonde exploitatie, maar tot die tijd moet er geld bijgelegd worden.'' Blom is dan ook naar eigen zeggen met de gemeente in gesprek over eventuele kwijtschelding van de helft van de huurkosten vanaf begin dit jaar. Wat volgens hem meespeelt, is dat door de gekozen exploitatieconstructie, Blom achter het net vist bij regelingen zoals de noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) en de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). De exploitant heeft twee medewerkers in vaste dienst. Zij hoeven volgens hem niet te vrezen voor hun baan. ,,Hopelijk is er vanaf september meer te doen in De Eng en heb ik dan meer personeel nodig.''

In het nieuwe dorpshuis zijn meerdere zalen en vergaderruimten te vinden voor onder meer verenigingen, de muziekschool, de jongerensoos en voor feesten. De grootste zaal heeft een podium, met daaronder de kegelbanen. Ook zijn er in het pand een cafetaria en een vestiging van de bibliotheek te vinden.