Het politiebureau aan de Twijnderij wordt gesloopt ten behoeve voor nieuwbouw voor ouderen.
Het politiebureau aan de Twijnderij wordt gesloopt ten behoeve voor nieuwbouw voor ouderen. Daan Bleuel

Haast met plan locatie politiebureau

LEUSDEN De gemeente wil haast maken met de vervaardiging van een nieuw bestemmingsplan voor de plek waar nu nog het politiebureau staat. Het college denkt dat de locatie straks meer geld opbrengt als er een goedgekeurd bestemmingsplan op rust.

Een goede opbrengst (de gemeente mikt op een resultaat van 650.000,= euro) is noodzakelijk om de brandweergarage de gewenste opknapbeurt te geven. Het is de bedoeling dat bij die renovatie ook ruimte wordt gecreëerd voor een politiepost, zodat agenten -ook als het huidige bureau is verdwenen- in Leusden voet aan de grond houden.


BESTEMMING De gemeenteraad stemde op 1 oktober, maar niet zonder slag of stoot, in met het plan om het politiebureau te kopen. Dat gaat de gemeente ongeveer 950.000,= euro kosten. Het is de bedoeling de locatie door te verkopen aan een projectontwikkelaar die er appartementen in het duurdere segment mag gaan bouwen. Met name op dat onderdeel van het plan waren verschillende partijen kritisch. Het college zei het echter belangrijk te vinden om zoveel mogelijk geld te ‘verdienen’, ten gunste van het budget om de brandweerkazerne te verbouwen. Om de bouw van zo’n appartementencomplex mogelijk te maken, zal de gemeente de bestemming van de locatie moeten aanpassen.

De aan- en verkoop van het politiebureau maakt deel uit van een groter plan, waarin ook de broodnodige renovatie van de brandweerkazerne een centrale rol speelt. Voor dat doel stelde de raad in oktober een bedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar. De netto-opbrengst van de verkoop van het politiebureau (in de begroting wordt dus rekening gehouden met 6,5 ton) kan worden gebruikt om de financiële lasten van de opknapbeurt te verzachten.


‘NOG DIT JAAR’ Om de gewenste ontwikkeling in praktijk te kunnen brengen, is de aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk vindt het college. Het wil die procedure ‘zo snel mogelijk’ opstarten. ,,Dan lijkt het haalbaar om nog dit jaar een bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad voor te leggen’’, verwacht het college.

Tegelijk onderkennen burgemeester en wethouders dat daarvoor alle zeilen zullen moeten worden bijgezet: ,,Dit vraagt om een strakke planning, gedegen project-organisatie en het benutten van de zomerperiode in relatie tot de wettelijke procedure.’’ Wat met die laatste zinsnede bedoeld wordt, blijft onduidelijk. Het zou kunnen betekenen dat de terinzagelegging van de concept-plannen -een belangrijke schakel in de inspraakprocedure- in de zomermaanden plaatsvindt. Omdat in de regel veel mensen in die periode op vakantie zijn, is de aandacht voor gemeentelijke procedures dan niet optimaal.


HOGERE VERKOOPPRIJS Het college vindt echter een snelle procedure belangrijk omdat ‘een vastgesteld bestemmingsplan zorgt voor een hogere verkoopprijs’. ,,Een vastgesteld plan biedt een koper immers zekerheid over het programma dat hij kan en mag realiseren.’’ Die zekerheid heeft -zo redeneren burgemeester en wethouders- positieve gevolgen voor de opbrengst van de verkoop.

Het college heeft ook nadrukkelijk gekeken naar het alternatief; de kavel verkopen zónder eerst zelf een bestemmingsplan te maken. Dat zou dan kunnen worden opgesteld in overleg met de koper van de grond en de plannen die de nieuwe eigenaar voor de grond heeft. Het college denkt echter dat dat een negatieve invloed heeft op de opbrengst van de verkoop. ,,Hierdoor ontstaat het risico dat de dekking van 650.000,= euro voor de maatschappelijke business-case (het opknappen van de brandweerkazerne) niet wordt gehaald.'' Om een netto-opbrengst van 650.000,= euro te realiseren, zal het politiebureau zo'n 1,6 miljoen euro moeten gaan opbrengen.


MINDER SNEL Bovendien denkt het college dat een dergelijke werkwijze uiteindelijk minder snel zal verlopen dan de de procedure die B&W nu voorstellen. Wel wijst het college erop dat de eigen plannen alleen in het ideale geval zonder vertraging zullen verlopen. Lukt dat niet, dan zal de verkoop pas in 2022 kunnen plaatsvinden. ,,Dit zal maatschappelijke en politieke risico’s met zich meebrengen’’, vrezen B&W. Ook beroepsprocedures tegen het nieuwe bestemmingsplan kunnen zand in de geoliede machine strooien en daarmee consequenties hebben voor de plannen.

Afbeelding