Meer onderwijskansen in Barneveld dan in Stroe

Groot verschil in inkomen tussen beide geslachten

BARNEVELD Wie geboren is in een van de kleinere dorpen in de gemeente Barneveld, heeft een beduidend minder hoge kans om later hoger onderwijs te volgen dan wie in Barneveld of Voorthuizen ter wereld komt. Dit blijkt uit onderzoek van het Erasmus School of Economics en Tinbergen Instituut.


Jannes Bijlsma

Dit heeft op postcodeniveau gekeken naar het opleidingsniveau van mensen die tussen 1982 en 1987 het levenslicht zagen. Globaal hebben in Voorthuizen en Barneveld zo'n 37 ├á 38 procent van deze dertigers hoger onderwijs genoten. Deze percentages zijn in omliggende kernen flink lager: slechts 17,4 procent van de Stroe├źnaren haalt later een hbo- of universitair diploma en ook in Kootwijkerbroek (19,7) is het aandeel hoogopgeleide dertigers bepaald niet hoog. In Garderen en Terschuur (28,9 procent) en Zwartebroek (33,3) zijn de kansen voor de inwoners iets groter. Van Kootwijk is geen informatie bekend.


Sowieso zijn dertigers uit de gemeente Barneveld relatief laag opgeleid, vergeleken met omliggende gemeenten. 34,3 van deze Barnevelders heeft een opleiding op hbo- of universitair niveau gevolgd. In buurgemeente Leusden is dat beduidend meer (51,8 procent).


KANSENKAART De onderzoekers riepen de zogenoemde Kansenkaart in het leven, gebaseerd op gegevens van het CBS, die laat zien hoe omstandigheden waarin mensen opgroeien samenhangen met uitkomsten op latere leeftijd. Hieruit blijkt ook dat wie in een relatief arm gezin geboren wordt, minder kansen heeft dan wie het geluk heeft om in een welvarender gezin op te groeien. Ook dit verschilt per dorp.

In Barneveld volgt 24,3 procent van de dertigers die in een gezin opgroeiden met een relatief laag inkomen hoger onderwijs. In Voorthuizen is dit aandeel met 26,0 procent iets groter, maar in Kootwijkerbroek is dit weer aanzienlijk kleiner: 13,1 procent. In Barneveld en Voorthuizen worden deze percentages stukken hoger bij kinderen van ouders die veel te besteden hebben (respectievelijk 57,0 en 48,2 procent), maar in Kootwijkerbroek blijft dit percentage relatief laag (20,1 procent). Van andere dorpen hebben de onderzoekers onvoldoende data.


MANNEN KRIJGEN MEER De onderzoekers zetten tevens de persoonlijke inkomens van mannen en vrouwen die tussen 1982 en 1987 geboren zijn naast elkaar. Zoals in alle andere gemeenten in Nederland verdienen ook in Barneveld mannen (veel) meer dan vrouwen. Maar het verschil tussen beide geslachten is hier opvallend groot. Mannen krijgen jaarlijks gemiddeld bijna 58.000 euro bijgeschreven, terwijl vrouwen het met bijna de helft minder moeten doen (29.500 euro). In de gemeente Amersfoort is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen veel kleiner (iets meer dan 14.000 euro verschil). In Renswoude en Scherpenzeel is het verschil weer (iets) groter dan in Barneveld.

Binnen de gemeente Barneveld zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen het grootst in Kootwijkerbroek (ruim 40.000 euro), het kleinst in Garderen (zo'n 23.000 euro).