Eén van de vele klimaatdemonstraties in Den Haag.
Eén van de vele klimaatdemonstraties in Den Haag. anp / Phil Nijhuis

Start Belgische ‘Urgendazaak'

Rechtszaak om internationale klimaatbelofte
af te dwingen

BRUSSEL (ANP) In Brussel is vanochtend de Klimaatzaak, een Belgische burgeractie die de overheden in België via de rechter wil dwingen hun internationale klimaatbeloftes na te komen, van start gegaan. Volgens de initiatiefnemers draagt België onvoldoende bij om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden en moet de CO2-uitstoot sneller omlaag om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn.


De vereniging Klimaatzaak is al sinds 2014 bezig met een strijd tegen de vier bevoegde Belgische overheden (de federale staat en de drie gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel) die volgens de vereniging in gebreke blijven. Klimaatzaak put hoop uit het succes van de rechtszaak van de actiegroep Urgenda die er in Nederland toe heeft geleid dat de Hoge Raad de Nederlandse Staat verlaging van de CO2-uitstoot oplegde.


De vereniging, waar 60.000 burgers zich bij hebben aangesloten, stapte nadat gesprekken met de betrokken ministers niets opleverden, in 2015 naar de rechter. De schriftelijke fase van de rechtszaak werd precies een jaar geleden afgerond. De komende tien dagen houden alle partijen hun mondelinge pleidooien.

Klimaatzaak noemt het klimaatbeleid van de Belgische overheden ,,ontoereikend” en ,,een schending van zowel de zorgvuldigheidsnorm als van de mensen- en kinderrechten”. ,,Een opwarming van meer dan 1,5 graden Celsius is gevaarlijk en de reden waarom de internationale gemeenschap en België beslist hebben dat we daaronder moeten blijven. Maar de Belgische overheden schieten hierin tekort. Meer nog: ons klimaatbeleid dreigt internationaal steeds verder weg te zakken naar de achterhoede.”

Inmiddels is volgens Klimaatzaak een daling nodig van de broeikasgasemissies op het Belgische grondgebied van minstens 42 tot 48 procent in 2025 en minstens 55 tot 65 procent in 2030 ten opzichte van het referentiejaar 1990.

,,Nederland leert ons dat het kán”, aldus Klimaatzaak, verwijzend naar Urgenda. De burgeractie in Nederland was de eerste in haar soort en kreeg in verschillende landen navolging.