Afbeelding
Duifje Hoekstra

Waar maakten ze zich zo druk om?

Advertenties

Detail van een pagina met kleine advertenties uit een oktobernummer van 1910 van het Franse weekblad L’Illustration.

De breedte van één kolom advertenties is ongeveer 7 centimeter, er gingen drie kolommen op een bladzijde.

Het tijdschrift verscheen tussen 1843 en 1944 en hoorde tot de beste in zijn soort. Het richtte zich tot de hogere lagen van de maatschappij, had goede en onafhankelijke schrijvers en liep voorop wat techniek betreft. In 1891 plaatste L’Illustration als eerste tijdschrift in Frankrijk een foto en in 1907 zelfs een kleurenfoto. Als we ons even realiseren wat een handvaardigheid er nodig is om hier cliché’s voor te maken, vooral voor de kleurendruk, kunnen we ons voorstellen wat een sensatie dit was.

Ook toen al waren tijdschriften-uitgevers voor hun inkomsten afhankelijk van adverteerders. Naast de opvallende, vaak paginagrote advertenties die vaak ontworpen werden door bekende kunstenaars, had L’Ilustration ook altijd een paar bladzijden met kleine advertenties, net als bijvoorbeeld Vogue en Elle dat nu nog hebben. Die advertenties hebben nauwelijks artistieke waarde, maar ze zijn wel interessant, omdat ze ons laten meekijken in het dagelijks leven van de lezers, waar ze behoefte aan hadden en wat ze dwars zat.