Barneveldse politici zien graag dat ook in de kleinere kernen meer nieuw wordt gebouwd.
Barneveldse politici zien graag dat ook in de kleinere kernen meer nieuw wordt gebouwd. anp / sem van der wal

‘Waarom geen extra dorp aan de zuidkant van de gemeente?’

Politiek mijmert over toekomst van Barneveld

BARNEVELD De Barneveldse politiek neigt naar het op peil houden van het hoge bouwtempo van tussen de 400 à 500 woningen per jaar. Mogelijk kan daar zelfs nog iets meer bij, zo bleek dinsdagavond tijdens een virtuele raadsbijeenkomst. ,,Is het niet een idee om tussen Barneveld en Scherpenzeel een tiende kern te creëren?”


Jannes Bijlsma

De politici spraken over hoe Barneveld tot 2040 de kostbare ruimte wil verdelen. Het college van b. en w. had hier globaal drie scenario’s voor de woningbouw ontwikkeld: het huidige bouwtempo afremmen (waarmee Barneveld in 2040 ongeveer 70.000 inwoners zou hebben), aanhouden (circa 80.000) of aanjagen (circa 90.000 inwoners). De laatste twee opties kregen ongeveer evenveel steun; vrijwel niemand wilde dat Barneveld zou stoppen met het faciliteren van nieuwe bouwinitiatieven. Barneveld telt nu iets meer dan 60.000 inwoners.


ONVERMIJDELIJK Voor de meeste politici is het onvermijdelijk dat de gemeente verder doorgroeit. Over hoe dat dan moet, was nog geen overeenstemming. Arend Flier (SGP) suggereerde om voornamelijk naar de grotere dorpen Barneveld en Voorthuizen te kijken voor nieuwe woningen. ,,In de kleine kernen kun je je dan beperken tot autonome groei”, zei hij, om aan te geven dat hij liever niet zag dat het bouwtempo overal in de gemeente zou worden opgeschroefd. ,,Je moet wel blijven kijken naar uitbreiding van voorzieningen in de kleine kernen.”

Dat was voor andere raadsleden nu juist de reden om het college te vragen vooral ook aandacht te hebben voor mogelijke uitbreiding van de kleinere dorpen. ,,Ik vraag mij af of de autonome groei in de kleine kernen wel voldoende is”, bracht CDA-fractievoorzitter Daan de Vries in. ,,Ja, we moeten kijken naar hoe de dorpen hun eigenheid kunnen behouden, maar we moeten ook aandacht houden voor de leefbaarheid. Veel jongeren zijn vertrokken naar Barneveld of andere plaatsen.” Partijgenoot Gert Bouwman uit Terschuur voegde daar aan toe dat het bouwtempo in de kleinere dorpen momenteel aan de lage kant is. ,,Daar mag best nog wel wat bij.”

Ook Judith van den Wildenberg (Burger Initiatief) vond dat de dorpen wel wat meer woningen mogen hebben, en denkt dat dit niet ten koste hoeft te gaan van de eigen dorpscultuur. ,,Het is onzinnig om 1000 woningen in Kootwijk neer te zetten. Maar over íets valt natuurlijk best te praten, ook in de andere dorpen. Ik ben het er pertinent niet mee eens dat we alleen in Voorthuizen en Barneveld blijven bouwen. Die moeten niet gaan samengroeien.”

NATUURLIJKE LIGGING Stroeënaar Martin Lentink (Pro’98) hield een pleidooi voor meer nieuwbouw in de kleinere dorpen en riep op om vooral goed te kijken naar de ligging en de kwaliteiten die het dorp biedt bij het maken van de locatiekeuze voor woningbouw. ,,In kernen als Terschuur en Stroe zijn goede mogelijkheden om wat meer groei toe te staan, gezien hun natuurlijke ligging. Een totaalgroei van 60.000 naar mogelijk 90.000 inwoners straks, betekent voor Stroe een groei van 1.500 naar 2.250 inwoners. Die extra woningen kunnen we hier prima kwijt. Stroe kent een goede infrastructuur. En voordeel van de groei is, dat je de voorzieningen in het dorp extra kunt versterken.” SGP’er Leendert de Knegt kon zich hier wel in vinden. ,,Maar we moeten ook het sociale component in een dorp goed in het oog blijven houden. Omzien naar elkaar bijvoorbeeld. Dat kun je zomaar kwijtraken als je het alleen maar hebt over cijfers en aantallen woningen.”

Het belang van behoud van een dorpsidentiteit kun je echter ook overdrijven, bracht Lokaal Belang-raadslid Gert Hein Kevelam uit Garderen in. ,,Het zijn bijna net gewone mensen die in de kleine dorpen wonen.” Volgens hem hebben de meeste van hen nu al veel mensen zonder een decennialange historie in deze kernen. ,,Vergrijzing ligt op de loer in alle dorpen. Dat is de dood in de pot. In de dorpen is dus best groei mogelijk.”


GEEN GEKKE GEDACHTE SGP’er Gert Ploeg opperde het idee om een extra dorp te realiseren tussen Barneveld en Scherpenzeel. ,,We zouden zo ‘out of the box’ kunnen denken”, zei hij. ,,Zou dat mogelijk zijn? Daar kunnen we best over nadenken.” Burgemeester Jan Luteijn gaf aan dat hij dezelfde suggestie had ingebracht bij het college. ,,Kunnen we het nog wel in negen dorpen opvangen? Dan heb ik het niet over de fusie met Scherpenzeel, maar over een nieuw dorp. Dat is geen gekke gedachte.”

Het college van b. en w. neemt de gedachten van de politici over het toekomstige ruimtegebruik mee in het op te stellen raadsvoorstel dat de raad in mei vaststelt. Hiermee bereidt de gemeente zich verder voor op te op te stellen Omgevingsvisie. Later dit jaar kunnen inwoners hierover meepraten in een participatietraject.