Zorgen over geweld jongeren

DEN HAAG (ANP) Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie noemt het zeer zorgelijk dat excessief geweld onder jongeren voor het tweede jaar op rij is gestegen.


"De geweldsspiraal gaat eigenlijk alleen nog maar omhoog. En dat is zeer zorgelijk”, zegt hij in De Telegraaf. "En dat in een coronajaar, waarin de criminaliteit over het algemeen juist een dalende trend liet zien.” Uit cijfers die De Telegraaf van het OM heeft gekregen, blijkt dat in 2020 het aantal minderjarige verdachten van moord- en doodslag of pogingen daartoe met de helft toenam. Het aantal minderjarigen dat wordt verdacht van een levensdelict of een poging daartoe steeg met bijna 50 procent naar 199 verdachten, en het aantal jongvolwassen verdachten tot 21 jaar met 38 procent tot 226.

Het aantal minderjarige verdachten van een ernstig geweldsdelict (uitgezonderd de moord- en doodslagzaken of pogingen daartoe) steeg vorig jaar met 17 procent ten opzichte van 2019 naar 1904. Het aantal tieners dat in aanraking komt met politie en justitie neemt juist al jaren af, in 2020 met 12 procent.

Net als hoofdofficier van justitie van Amsterdam René de Beukelaer denkt Van der Burg dat preventief fouilleren kan helpen. “Het besluit is aan de driehoek, maar ik ben het eens met de hoofdofficier. Als preventief fouilleren helpt om bepaalde wijken veiliger te maken, dan moet je dat doen. Je moet natuurlijk waken voor etnisch profileren, maar er zijn op allerlei manieren waarborgen in te bouwen zodat het fouilleren objectief gebeurt.”


Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat preventief fouilleren een bijdrage levert aan veiligheid en het kan tieners behoeden voor verder afglijden. "Als je wapens aantreft, heb je ook nog eens een goede reden om met iemand in gesprek te gaan.”