Erik Jansonius
Erik Jansonius Gemeente Renswoude

Versnelling plannen woningbouw Kernhem-Noord

Versnelling plannen woningbouw Kernhem-Noord

EDE Ede heeft een voorlopig voorkeursrecht gevestigd op circa 65 percelen in het gebied Kernhem-Noord in Ede. Het voorkeursrecht heeft de gemeenteraad inmiddels bestendigd.

Ede wil de plannen voor woningbouw in Kernhem-Noord versnellen. Om in de toekomst voldoende woningen voor Ede te kunnen bouwen wil de gemeente inbreiden in de stad en aan de slag in Kernhem-Noord. De gemeente gaat verschillende varianten voor invulling van Kernhem-Noord uitwerken, variërend van een groen woonmilieu tot een intensievere invulling. Het uitgangspunt voor het gebied is natuur inclusieve ontwikkeling, waarbij wordt aangesloten op het huidige landschap. Wanneer er precies gebouwd gaat worden is nu nog niet bekend. Kernhem-Noord is al vele jaren in beeld als woningbouwlocatie. In 2018 is het gebied in de ijskast gezet, omdat er op dat moment geen noodzaak was om het te ontwikkelen. Ede had toen nog voldoende ruimte op met name Enka en kazerneterreinen. Omdat daar nu gestaag wordt gebouwd en Ede de komende twintig jaar doorgroeit met zo’n twaalf- tot vijftienduizend huishoudens zijn de plannen voor Kernhem Noord uit de ijskast gehaald. Een groot deel van de percelen in het gebied valt nu onder de wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Dit betekent dat grondeigenaren in het gebied als zij hun perceel willen verkopen altijd eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Ede wil zo regie houden op de ontwikkeling van het gebied en grondspeculatie voorkomen. Het gebied Kernhem-Noord ligt ten noorden van de Doesburgerdijk, tussen de Lunterseweg en de A30. De noordkant van het gebied wordt begrensd door de Krommesteeg en de Nieuwesteeg. Het gebied rond landgoed Kernhem maakt geen onderdeel uit van de planvorming en blijft groen.


Erik Jansonius nieuwe gemeentesecretaris Renswoude

RENSWOUDE Erik Jansonius (foto) start per 1 juni 2021 als nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Renswoude. Hij is tot die tijd nog werkzaam voor de gemeente West Betuwe als verandermanager/ kwartiermaker vergunningverlening en bedrijfsvoering. Erik Jansonius heeft in zijn loopbaan ruime ervaring opgedaan met gemeentelijke organisaties en bestuur. Hij kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan voor de gemeente Renswoude. ,,Renswoude is een ambitieuze gemeente. Het bestuur en de medewerkers werken hard aan een dorp waar het fijn wonen en werken is. Ik vind het ontzettend leuk en uitdagend om dit proces te ondersteunen en te versterken. Juist in een tijd waarin nabijheid en de menselijke maat voor een overheidsorganisatie extra van belang zijn.'' Jansonius volgt interim secretaris Ineke Lissenberg op.