Opkoopregeling kalverhouders

Opkoopregeling kalverhouders

'Slechts één op de vier boeren komt in aanmerking'

BARNEVELD Ongeveer een kwart van de in totaal 114 Gelderse kalverhouders die zich eind vorig jaar bij de provincie Gelderland inschreven voor een opkoopregeling, lijkt hiervoor in aanmerking te komen. De vraag is nu of er ook voldoende budget voor is. In totaal 108 boeren uit de regio Barneveld en Ede meldden zich.


Wouter van Dijk

Dat blijkt uit een inventarisatie van de provincie, nadat met alle kalverhouders die zich hadden gemeld de afgelopen maanden keukentafelgesprekken zijn gevoerd. Voor de regeling is een totaalbudget van 20 miljoen euro uitgetrokken. Achterliggende gedachte is dat met het stoppen of verplaatsen van bedrijven de stikstofuitstoot wordt verlaagd, waardoor ruimte vrijkomt voor bouwprojecten en natuurbehoud verbetert.


STORMLOOP Begin december meldde deze krant al over een ware stormloop van kalverhouders uit deze regio om met behulp van uitkoop hun bedrijf te kunnen stoppen. Daarmee was al duidelijk dat de regeling overvraagd zou worden. ,,Wat we nu zien, is dat de groep die het meest in aanmerking komt voor de regeling, is teruggebracht tot 25 procent'', zegt woordvoerder Eva Calicher van de provincie. ,,We werken bewust met percentages, omdat nog niet alle gesprekken zijn gevoerd en we dus een globaal beeld willen schetsen.'' Omgerekend zullen het tussen de 25 en 30 kalverhouders zijn die in aanmerking komen.

Van alle aanvragers blijkt bijna de helft, 45 procent, al niet te voldoen aan de criteria, stelt de provincie. Zo moet minimaal 75 procent van het bedrijf bestaan uit een kalverhouderij, moet het bedrijf grenzen aan of dichtbij natuurgebied gevestigd zijn en moet er momenteel sprake zijn van een bepaalde stikstofuitstoot. Calicher: ,,Want we willen wel dat de regeling voldoende bijdraagt aan datgene wat we beogen, dan gaat het vooral om impact op natuur.’’ Boeren die op alle drie criteria niet voldoen, krijgen binnenkort een afwijzing van de provincie.


RESERVEBANK Nog eens 20 procent van de aanvragers zit op de reservebank, omdat nog niet duidelijk is of deze bedrijven aan alle criteria voldoen. De overige 10 procent trok de aanvraag weer in. ,,Ook dát hadden we wel verwacht, onder de aanvragers zaten ook mensen die vooral geïnteresseerd waren in de mogelijkheden.''

p 4