Biddag

Biddag

Oproep aan kerken: bidden en hopen

BARNEVELD Christen Contact Agrarisch (CCA) en CGMV agrariƫrs roepen kerken op om vandaag, de biddag voor gewas en arbeid, te bidden voor boeren, tuinders en vissers. ,,In de afgelopen jaren zijn we geconfronteerd met droge en hete zomers, met alle gevolgen van dien voor gewas en dieren. Daarnaast vragen de klimaat- en de stikstofcrisis dringend om oplossingen en gedragsveranderingen van ons allemaal, waardoor we weer perspectief moeten krijgen om te kunnen ondernemen'', aldus de in Voorthuizen wonende voorzitter van het CCA, Jan Overeem.

Het CCA vraagt aandacht voor de huidige situatie in de landbouw en de samenleving. ,,De gevolgen van de corona-pandemie zijn niet geheel te overzien. Op dit moment ontvangen veel bedrijven op verschillende manieren financiƫle steun. Over veel banen en inkomens van mensen heerst grote onzekerheid.''

Daarom dringt het CCA aan op gebed. Een gebed dat tegelijkertijd een gebed om hoop zou moeten zijn. ,,Hoop dat de coronapandemie voorbij zal gaan. Hoop dat God, de Schepper, creativiteit wil schenken om problemen op te lossen. Hoop dat wij allemaal - boeren en burgers - de verantwoordelijkheid nemen om mee werken aan Gods nieuwe toekomst.'' Ten slotte vraagt de boerenorganisatie om te bidden om liefde en verbondenheid tussen God en mensen, in het bijzonder met hen die voedsel produceren.


Dominee in de klas

BARNEVELD Ds. Hans van Rumpt, predikant van de Hervormde Gemeente Barneveld, vertelt schoolkinderen op een bouwplaats waar een huis wordt gebouwd over biddag. In de gemeente Barneveld werkt de kerk daarbij samen met de basisscholen die vallen onder De Drieslag: de Prinses Beatrix in De Glind, De Zaaier in Terschuur en het Integraal Kindcentrum Juliana, de Prins Willem Alexanderschool, Basisschool Ariane, Willem van Oranje en de Prinses Amaliaschool in Barneveld. De video is ook te zien op het YouTube-kanaal van de kerk.