Meldpunt voor kalverhouders

'Sector in financieel zeer zwaar weer'

Wouter van Dijk

BARNEVELD/REGIO De toekomst van de kalversector in Nederland, ruim vertegenwoordigd in de gemeenten Barneveld en Ede, staat op de tocht. Steeds strengere eisen op het gebied van dierenwelzijn, milieu en gezondheid vragen om forse investeringen, terwijl tegelijkertijd de coronacrisis deze sector flink treft. ,,Daarom moet er nu een regionaal meldpunt en kenniscentrum voor kalverhouders komen.''


Dat stellen onderzoekers van het Poultry Expertise Centre in Barneveld, die in opdracht van de gemeente Barneveld de actuele situatie van deze sector in beeld brachten. Vanmiddag presenteerden ze hun bevindingen. Belangrijkste aanbeveling is dat zo snel mogelijk sectorbreed en samen met de overheden gekeken moet worden naar oplossingen om de sector overeind te houden. ,,De sector staat op een keerpunt. Er moeten nú ingrijpende keuzes gemaakt worden.''


BARNEVELD EN EDE Het is al langer duidelijk dat de kalversector het zwaar heeft. Een kwart van de sector is met 358 bedrijven en in totaal meer dan 250.000 dieren gevestigd in gemeenten Barneveld en Ede. Deze krant meldde in november vorig jaar al dat de keten erg veel last heeft van de coronacrisis, door sluiting van de restaurants en maatregelen op Europees niveau. Kalfsvlees wordt vooral gegeten in Italië en Frankrijk, maar door de crisis zijn horecazaken dicht en is de export nagenoeg stilgevallen. Zo'n negentig procent van het in Nederland geproduceerde kalfsvlees gaat naar het buitenland.


ROSÉ Omdat de horeca in Nederland, en ook in veel andere landen, nog steeds te maken heeft met verregaande beperkingen, is de financiële situatie voor kalverhouders alleen maar verder achteruit gehold. Vooral boeren met rosé kalfsvlees worden hard getroffen, omdat zij doorgaans vrije ondernemers zijn die geen vast contract hebben met een afnemer. De prijzen voor het vlees liggen momenteel ver onder het normale niveau. Kalverhouders die kalveren houden voor blank kalfsvlees werken vaak wél op contractbasis en hebben vanwege lopende contracten nog wel inkomsten, maar ook voor hen geldt dat, als de crisis nog langer duurt, nieuwe contracten moeten worden gesloten, met mogelijk grote economische gevolgen.


REGELINGEN Een regionaal meldpunt en kenniscentrum waarin de sector, kennisinstellingen en overheden samenwerken, kan zorgen voor oplossingen, stellen de onderzoekers. Concreet moet er bijvoorbeeld nagedacht worden over financiële regelingen, meer regie over de productie, maar ook bijvoorbeeld over mogelijkheden voor particuliere opslag met het invriezen van vlees.

Dat zou in de regio Foodvalley opgepakt moeten worden, in nauw overleg met de provincies Gelderland en Utrecht. ,,Want het is voor de sector nu geen eenvoudige opgave om te investeren en aan de gevraagde eisen te voldoen en te kunnen verduurzamen. De overheid moet duidelijk zijn als het gaat om toekomstmogelijkheden en om flexibiliteit bij het toepassen van innovaties.''


DIERENWELZIJN Een duidelijke nieuwe eis die vraagt om extra investeringen, is die op het gebied van dierenwelzijn. In de nieuwe regel moet er per kalf twee vierkante meter ruimte zijn in de stal, nu is dat nog 1,8 vierkante meter. Maar er zijn ook aangescherpte regels over onder meer uitstoot van stikstof.

p 3