Luit Frankes (links) neemt de voorzittershamer over van Alfred Schoenmakers.
Luit Frankes (links) neemt de voorzittershamer over van Alfred Schoenmakers. Willem Jonkers

Luit Frankes nieuwe voorzitter shantykoor Het Roer Om

BARNEVELD Luit Frankes is de nieuwe voorzitter van shantykoor Het Roer Om. Hij neemt de voorzittershamer over van Alfred Schoenmakers.


Naast de benoeming van Frankes werd tijdens de online ledenvergadering ook afscheid genomen van secretaris Lou Kaper. Hij wordt opgevolgd door Peter Kuit. Beide aftredende bestuursleden werden met lovende woorden toegesproken. Voor hun echtgenotes namen ze bloemen in ontvangst en voor zichzelf een cadeau. Alfred en Lou blijven wel bij het koor zingen.

Door de coronatijden zijn de koorleden veel minder bij elkaar. ,,We hebben al een jaar niet meer gezongen”, laat Luit weten. ,,Dat ga je op den duur merken aan je stembanden, dus zodra het kan gaan we repeteren.” Voor het contact tussen leden is een speciale verdeling gemaakt. ,,Elk bestuurslid krijgt een aantal koorleden onder zijn hoede. Die kunnen elkaar dan spreken via de telefoon. Dit verandert na een bepaalde periode, want anders zitten steeds dezelfde mensen bij elkaar.”

Het zingen binnen het koor gaat ook anders dan anders. ,,Wat we af en toe doen is dat onze dirigent Wilma Bouwman met het muziekensemble een lied inspeelt. Dan krijgen de leden de zangpartijen toegestuurd. Die zingen ze in met een koptelefoon op. Deze ingezongen stukjes worden teruggestuurd naar de dirigent, die dat allemaal samenvoegt en op YouTube zet.”

Als er in de toekomst weer gezongen mag geworden, houdt Frankes alsnog veel rekening met het coronavirus. ,,We houden ons aan de adviezen van de overheid en de korenkoepel. Er gaat dus niet gewerkt worden met bijvoorbeeld vaccinatiebewijzen. Als we als advies krijgen om de repetities af te blazen doen we dat.”

Het bestuur bestaat verder uit penningmeester Joop van de Hesseweg en algemene bestuursleden Aart Hilders en Henk van Slooten. Het bestuur gaat zich samen met de daartoe ingestelde Feestcommissie voorbereiden op de festiviteiten rondom het 15- jarig bestaan van het koor in 2022.