De huidige rotonde op de kruising Garderenseweg, Calcariaweg en Bosrand.
De huidige rotonde op de kruising Garderenseweg, Calcariaweg en Bosrand. Google Maps

Nieuwe rotonde lijkt nog ver weg

Nog geen voorstel voor Garderenseweg Putten

PUTTEN De vervanging van de kleine rotonde op de kruising Garderenseweg-Calcariaweg in Putten door een grotere variant lijkt nog ver weg.


Dat blijkt uit antwoorden die wethouder Roelof Koekkoek deze week tijdens een commissievergadering gaf op vragen van SGP-fractievoorzitter Jan van den Brink. De SGP’er herinnerde de wethouder eraan dat midden 2016 een voorbereidingskrediet is verstrekt van 60.000 euro en in september 2018 nog eens een aanvulling van 70.000 euro. Dit geld is besteed aan de uitwerking van tientallen varianten en overleggen met verontruste omwonenden.


,,Het idee was dat het college eind 2018 met een kredietvoorstel zou komen voor de aanleg, maar tot dusver hebben wij daar niets meer van gehoord’’, aldus Van den Brink.


NATURA2000 EN STIKSTOF Koekkoek wees erop dat in een vergadering in oktober 2018 drie technische knelpunten zijn benoemd. Dat ging om het vervallen van de aansluiting van de Bosrand, de gedeeltelijke afsluiting van de Calcariaweg en de positie van de Da Costastraat in de plannen voor een nieuwe rotonde.


,,Daar is door een adviesbureau goed naar gekeken. Maar voordat we terug zouden gaan naar de commissie, wilden we eerst antwoord op de vraag hoe groot nu de kans op daadwerkelijke realisatie is’’, lichtte de wethouder toe. ,,We hebben te maken met compenserende maatregelen door de ligging bij een beschermd Natura2000-gebied en ondertussen kwam ook de stikstofproblematiek om de hoek kijken.’’


VRAAGTEKENS Volgens de wethouder is hierover uitgebreid gesproken met de provincie. ,,Daaruit bleek onder meer dat we als compensatie voor een grotere rotonde bijvoorbeeld boswegen moeten afsluiten, een verhard fietspad moeten opgeven, naaldbomen moeten vervangen door loofbomen en een storting moeten doen in een compensatiefonds voor bomen. Dat is nogal wat. En op de vraag naar een oplossing voor het stikstofprobleem is geen duidelijk antwoord gekomen. Wel kun je dan bijvoorbeeld denken aan inzet van elektrische machines en gebruik van prefab-onderdelen om de uitstoot van stikstof te verminderen.’’

De gemeente zit kortom volgens Koekkoek nog met allerlei vraagtekens. ,,Daarom hebben we een pas op de plaats gemaakt, maar dat heeft nu lang genoeg geduurd.’’


OP EEN RIJTJE De wethouder beloofde dat op korte termijn in het gemeentehuis alles op een rijtje wordt gezet om de kansen op realisatie van een nieuwe rotonde goed in te kunnen schatten. ,,We proberen voor de zomervakantie de stand van zaken met de commissie te bespreken en dan te kijken wat we werkelijk gaan doen.’’


Van den Brink toonde zich verrast dat het zo lang stil is geweest, terwijl er toch nieuwe ontwikkelingen waren. ,,Daar is door het college nooit iets over gemeld. Maar ik ben blij dat we weer aan de gang gaan, we zijn intussen wel vijf jaar verder’’, besloot de SGP’er veelzeggend.