De beoogde locatie voor de nieuwe wijk Putten-Zuid.
De beoogde locatie voor de nieuwe wijk Putten-Zuid. Donkersgoed Multimedia

‘Hoogbouw Putten-Zuid punt van discussie'

PUTTEN Hoogbouw in de toekomstige wijk Putten-Zuid, bijvoorbeeld in de vorm van appartementencomplexen, wordt ,,absoluut een punt van discussie’’. Dat meldt wethouder Roelof Koekkoek in een persbericht van de gemeente als reactie op de uitkomsten van een enquête over de invulling van de wijk.

Het college riep inwoners eind vorig jaar op om mee te denken over Putten-Zuid. Liefst 182 inwoners vulden een uitgebreide vragenlijst in en gaven hun mening over vijf stellingen. Ongeveer de helft van de deelnemers (92) wil actief betrokken blijven bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. Meer dan de helft van de inwoners die reageerden zijn 45 jaar of jonger.


NIET UITSLUITEN ,,De respons is boven verwachting”, aldus Koekkoek. ,,De hoofdconclusie is dat Putten snakt naar woningen.”
Uit de beantwoording blijkt volgens de gemeente dat bijna iedereen een groene woonwijk wil. ,,Het merendeel is kritisch over hoogbouw; het moet wel bij Putten passen.’’
Koekkoek: ,,Dat is een duidelijk en belangrijk signaal. Maar om aan de vraag naar woningen te kunnen voldoen, kan en wil ik de bouw van appartementen niet uitsluiten. Bovendien moet het allemaal betaalbaar blijven. Zo eerlijk moet je ook zijn. Maar dit gaat absoluut een punt van verdere discussie worden, ook omdat twintig procent van de deelnemers geen problemen met hoogbouw heeft.’’


WIJK MET EEN HART Ongeveer de helft van de deelnemers aan de enquête wil dat Putten-Zuid een echt ‘hart’ krijgt, aldus de gemeente. ,,Bijvoorbeeld in de vorm van een buurthuis. Een kwart vindt dat minder belangrijk. De overige deelnemers aan de vragenlijst staan hier neutraal in. Verder lijken de fiets en de auto om voorrang te strijden, zo blijkt uit de reacties. 71 deelnemers willen niet dat de fiets in Putten-Zuid voorrang krijgt boven de auto, 56 zijn daar wél voor en 55 zitten er neutraal in.’’

,,Zoveel mensen, zoveel meningen’’, luidt de reactie van de wethouder. ,,Over beide punten moeten wij doorpraten. Een wijk met een hart is mooi, maar het geen concurrent worden van ons vernieuwde dorpscentrum. Het is echter wel belangrijk dat Putten-Zuid een wijk wordt waar je niet alleen woont, maar waar je elkaar ook ontmoet. Daarnaast hoeven de auto en fiets elkaar niet uit te sluiten. Hier komen wij met elkaar wel uit.”


NIET VOOROP LOPEN Vrijwel alle 182 respondenten vinden duurzaamheid een belangrijk thema. Tegelijkertijd hoeft Putten-Zuid op dit vlak niet ver voorop te lopen in vergelijking met andere nieuwbouwwijken in Nederland, stellen 87 inwoners. 43 deelnemers denken daar anders over, zij willen dat wel. 52 deelnemers staan hier neutraal in.

Koekkoek: ,,Laat duidelijk zijn dat Putten-Zuid, net als Rimpeler, een toekomstbestendige wijk wordt. Dat kan ook niet anders in deze tijd. Maar voorop lopen is niet wenselijk, zo maak ik uit de vragenlijst op.’’


GROEN EN DORPS De laatste vraag aan de deelnemers was welke thema’s voor hen het belangrijkste zijn. Een wijk met een groene en dorpse uitstraling staat hierbij met stip op één. Dat geldt als onomstreden. Voorop lopen op het gebied van duurzaamheid scoort het minst bij de 182 respondenten. Over de noodzaak van centrale wijkvoorzieningen en het al dan niet voorrang geven van fietsers lopen de meningen uiteen.

Het college betrekt de uitkomsten bij het opstellen van de ontwikkelingsvisie die halverwege dit jaar klaar met zijn en vervolgens bij de opstelling van het stedenbouwkundig plan (tweede helft 2021). De wethouder verwacht dat in 2023/2024 de eerste paal voor de nieuwe wijk de grond in gaat. De beoogde locatie voor Putten-Zuid wordt begrensd door de Nijkerkerstraat, Van Geentraat, Roosendaalseweg, Hooiweg en Beitelweg.


NIEUWE NAAM De inwoners van de gemeente Putten mogen bepalen welke naam de nieuwe woonwijk krijgt, die nu nog de werktitel Putten-Zuid draagt. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Lokale deskundigen maken een voorselectie van drie geschikte namen. In de loop van komend jaar vindt de verkiezing voor de nieuwe naam plaats.
De gemeente ontving tot nu toe vijftien suggesties. ,,Daar zitten prima namen bij, maar als iemand nog een goed idee heeft, schroom niet en laat het ons weten”, aldus de wethouder.