Afbeelding
heliflight.nl

´Doorpakken gemeente,                 we zitten in een crisis´

´Doorpakken gemeente,                 we zitten in een crisis´

Brieven


Hoe schrijnend is het dat een aantal culturele instellingen het water tot aan de lippen staat. Het Pluimveemuseum, echt ons ding wordt in Barneveld altijd gezegd. Een vooruitstrevend museum dat nog niet zo lang geleden met durf heeft geïnvesteerd in uitbreiding. Nu hangt er een financieel zwaard van Damocles boven het hoofd van deze voor de historie van Barneveld belangrijke pleisterplaats. Ook in educatief opzicht valt hier veel te leren over heden en verleden van onze pluimveeteelt. Deze instellingen zijn buitengemeen belangrijk voor Barneveld. In Amsterdam en Barcelona zijn er momenten dat ze het wel gehad hebben met de stroom van toeristen. De attracties in die steden liggen voor het oprapen. Iedereen wil in Amsterdam de grachten en de grachtenpanden zien. Maar Barneveld heeft maar een beperkt aantal toeristische trekpleisters. De musea vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Wie wil niet met zijn kinderen kleine kuikens vasthouden, kippen voeren, grote hoeveelheden speelgoed bewonderen ….. Daarmee zetten we Barneveld deze zomer weer op de kaart.

Na een jaar coronacrisis is het geld op bij het Pluimveemuseum. Ook de andere musea in Barneveld moeten het ‘ont'gelden. Hier zijn normaal gesproken al geen schatkisten voorhanden. Een eind vorig jaar bij de gemeente ingediende aanvraag voor noodsteun is, we schrijven begin maart, nog niet beoordeeld door de gemeente. Het rijk heeft noodsteun beschikbaar gesteld en ook recent is een tweede noodsteunbedrag beschikbaar gekomen, aldus berichtgeving in de Barneveldse Krant van donderdag 4 maart 2021. Deze bedragen bevinden zich al in de schatkist van de gemeente Barneveld. Waar is het wachten dan op? Politieke spelregels, wat een farce. Doorpakken, we leven in een crisis. Deze bedragen zijn niet bedoeld voor de gemeente maar moeten zo snel mogelijk op de plaats van bestemming komen, te weten de instellingen die er naar smachten. Maar wat indien de van rijkswege beschikbare bedragen (veel) te gering blijken te zijn? In dat geval doet de gemeente Barneveld er goed aan, teneinde het voortbestaan van zijn toeristische trekpleisters te garanderen, desnoods ook eigen middelen in te zetten om de dreigende ramp af te wenden.


[G. Engelen, Lunteren