Beeld van de vaccinatielocatie van GGD Gelderland-Midden in Arnhem.
Beeld van de vaccinatielocatie van GGD Gelderland-Midden in Arnhem. Wouter van Dijk

'Iedereen moet een vrije keuze hebben'

Reformatorische zorginstelling verwacht hogere vaccinatie-bereidheid

Wouter van Dijk

BARNEVELD De vaccinatiebereidheid onder reformatorische thuiszorgmedewerkers in de regio Barneveld ligt nu, tijdens de coronapandemie, vermoedelijk hoger, vergeleken met diezelfde bereidheid om in reformatorische kringen in te enten tegen kinderziekten. ,,Desalniettemin verwacht ik dat een bepaalde groep medewerkers én cliënten zich niet zal laten inenten, waardoor we relatief langer te maken zullen hebben met voorzorgsmaatregelen om besmettingen te voorkomen.’’


Dat stelt Peter Boudewijn, bestuurder van de reformatorische zorginstelling RST Zorgverleners. Deze organisatie levert met zo’n 1100 medewerkers wijkverpleging, huishoudelijke hulp en kraamzorg in met name Midden-Nederland. Deze week krijgen alle thuiszorgmedewerkers een uitnodiging op de deurmat voor de mogelijkheid om een coronavaccin te ontvangen. Vaccineren is altijd een onderwerp van discussie binnen reformatorische kringen, omdat een groep daar gewetensbezwaren tegen heeft.


WELOVERWOGEN ,,Vooropgesteld, we laten iedereen vrij om hier zelf een keuze in te maken’’, zegt Boudewijn. ,,Maar we stimuleren onze medewerkers én cliënten wel om goed na te denken en die keuze ook weloverwogen te maken. We helpen ze daarbij door objectieve informatie te geven vanuit het RIVM, maar ook vanuit de Nederlandse Patiënten Vereniging en de Reformatorische Maatschappelijke Unie.’’ Of medewerkers zich laten vaccineren, moet geheel hun eigen keuze zijn, benadrukt hij. ,,We raden het niet af, maar we raden het ook niet aan. Er is van onze kant geen enkele vorm van sturing of drang.’’

Hoeveel medewerkers zich uiteindelijk zullen laten vaccineren, weet Boudewijn niet en zal hij straks ook in cijfers niet terugzien. ,,Want we gaan dat niet registreren en ook niet vragen. Dat mag bij wet niet. Het maakt in feite in de werkzaamheden ook niet uit, want vooralsnog is niet duidelijk of gevaccineerden het virus wel of niet kunnen overdragen. Beschermende maatregelen richting cliënten blijven daardoor sowieso voorlopig wel nodig.’’


ANDEREN BESCHERMEN Wel verwacht RST Zorgverleners dat de vaccinatiebereidheid nu hoger ligt in reformatorische kringen. ,,Die signalen vang ik in ieder geval wel op. Dat komt deels omdat we te maken hebben met een pandemie, een ernstige situatie die dreiging voor kwetsbaren met zich meebrengt. Met die noodzaak in het achterhoofd, zijn meer mensen geneigd voor het vaccin te kiezen, als ze daarmee anderen kunnen beschermen.'' Daar komt bij dat er genuanceerder wordt gedacht over de samenstelling van coronavaccins ten opzichte van vaccins van bepaalde kinderziekten. ,,Het verschil zit ‘m daarin, dat bij bepaalde kindervaccins een klein beetje virus wordt ingespoten, terwijl het er bij het coronavaccin om gaat het immuunsysteem te mobiliseren. Dat is een andere benadering.'' Gewetensbezwaren kunnen gaan over de gedachte dat het niet juist zou zijn om iemand expres een bepaald virus toe te dienen en zo dus een beetje ziek te maken. ,,Iemand die zich niet laat vaccineren, heeft hier vaak eigen afwegingen in.''

Wat volgens Boudewijn ook meespeelt, is een tendens die al langer gaande is, namelijk dat de jongere generatie binnen reformatorische kringen sowieso vaker toch kiest voor vaccinatie. ,,Dat zien we ook binnen de kraamzorg terug, waar we natuurlijk jongere cliënten hebben. Het is ieders goed recht om een afweging te maken, we zien daar wel een verschuiving in.’’


PRAKTISCHE UITVOERING Al met al houdt RST Zorgverleners er wel rekening mee dat binnen haar achterban een relatief grotere groep medewerkers én cliënten zich niet zal laten vaccineren tegen het coronavirus. ,,Dus zullen we ook langer, met name in de wijkverpleging, moeten werken met beschermende middelen, zoals mondkapjes, handschoenen, brillen en schorten.’’ Als later blijkt dat vaccineren wel degelijk een verschil maakt in de overdraagbaarheid, is het volgens Boudewijn goed dat gegeven mee te nemen in de praktische uitvoering van de zorg. ,,Tegen die tijd zou je dan wel willen weten wie er wel een prik hebben gehad en wie niet. Maar ook dán zullen we daar heel zorgvuldig mee omgaan.’’

Het kan zijn dat er cliënten in de thuiszorg zijn die gevaccineerd zijn, en ook liever alleen nog verzorgd willen worden door een medewerker die de prik ook gehaald heeft. ,,Dat scenario is zeer denkbeeldig’’, zegt Boudewijn. ,,We zullen daar dan als heel eerlijk en open antwoord op moeten aangeven dat we dat niet kunnen garanderen. Eerlijk gezegd verwacht ik dat er zowel binnen onze cliënten als medewerkers vooral wederzijds begrip zal zijn over welke keuze dan ook. Juist omdat we van elkaar weten dat het in reformatorische kringen lang niet voor iedereen een gemakkelijke overweging zal zijn.’’