De toekomst van Scherpenzeel ligt volgens een rapport bij Barneveld.
De toekomst van Scherpenzeel ligt volgens een rapport bij Barneveld. Margreet Hendriks

Fusie-plus of zelfstandig?

Inwoners kunnen hun voorkeur uitspreken in nieuwe peiling

SCHERPENZEEL Deze week krijgen alle stemgerechtigde Scherpenzelers, tegelijk met de Tweede-Kamerverkiezingen, een oproep in de brievenbus voor de nieuwe peiling die de gemeente gaat houden over de toekomst van Scherpenzeel. De peiling bestaat uit de simpele vraag: Wat heeft uw voorkeur? ‘Een fusie met Barneveld conform het herindelingsontwerp van Gedeputeerde Staten’, ‘Zelfstandigheid conform de huidige koers van het college’ of ‘Geen mening’.


De peiling is een initiatief van de nieuwe waarnemend burgemeester Eppie Klein. Vorig jaar is door het college ook een peiling georganiseerd over dit onderwerp. De opkomst was hoog en de peiling kende een duidelijke uitkomst: 87 procent gaf aan zelfstandig te willen blijven. Sommige partijen, waaronder Gedeputeerde Staten (GS), zetten echter vraagtekens bij deze uitslag. Inmiddels heeft GS een herindelingsontwerp op tafel gelegd, waarin een beeld wordt geschetst van de mogelijk nieuwe gemeente. Daarin roepen zij de nieuwe gemeente op tot het ontwikkelen van een nieuw kernenbeleid, waarin de inwoners van alle dorpen van de gemeente meer invloed en zeggenschap krijgen over hun eigen leefomgeving. Deze ‘herindeling-plus', zoals GS het noemt, is een nieuw element in de herindelingskwestie. Het Scherpenzeels college blijft overigens van mening dat die zeggenschap het best ingevuld kan worden als zelfstandige gemeente.

Omdat draagvlak een belangrijk criterium is bij de beoordeling van een herindelingsadvies in Provinciale Staten, de Tweede en Eerste Kamer, meent Klein dat het goed is dat inwoners zich op basis van alle (nieuwe) informatie nog een keer duidelijk uitspreken over de toekomst van Scherpenzeel. Om iedereen in staat te stellen een goede mening te vormen of bij te stellen, heeft de gemeente voor deze nieuwe peiling afgelopen weekend een speciale zogenoemde ‘landingspagina' online gezet. Op www.scherpenzeel.nl/peiling is alle informatie over de plannen van zowel de provincie als het college op een rijtje gezet. Zo kan je onder ‘Herindeling Barneveld' kennisnemen van (een publieksvriendelijke samenvatting van) het herindelingsontwerp van GS en informatie vinden over de webinars en bijeenkomsten die GS hierover in de komende tijd organiseert.

Onder ‘Zelfstandig Scherpenzeel' kunnen inwoners kennisnemen van het ‘koersdocument'; een samenvatting van alle plannen over de zelfstandige toekomst van de gemeente. Ook is er een nieuwe argumentenkaart gepubliceerd, waarin het college aangeeft wat het denkt dat de voor- en nadelen zijn van zowel de koers van de gemeente als het plan voor herindeling van de provincie en wordt er een overzicht gegeven van de informatieve (raads)vergaderingen rond dit onderwerp die nog op het programma staan.


Vanuit de oppositie zijn er geluiden gekomen dat deze peiling niet meer zou moeten gaan om de vraag ‘of’, maar hooguit over ‘hoe’ de fusie met Barneveld verder wordt vormgegeven. De burgemeester benadrukt dat de vraagstelling van deze nieuwe peiling goed is afgestemd met GS en buurgemeente Barneveld. Daarbij wijst hij erop dat GS ook nog een eigen peiling gaat houden. ,,Die zal meer gericht zijn op de inhoud, de kwaliteit van het herindelingsontwerp. Wij richten ons op de kwantiteit; een representatieve en eenduidige meting van het draagvlak voor de door GS voorgestelde fusie onder onze inwoners.’’