De Barneveldse Industriële Kring en de gemeente Barneveld presenteerden vorige week het nieuwe behoefteonderzoek naar de railterminal in Barneveld.
De Barneveldse Industriële Kring en de gemeente Barneveld presenteerden vorige week het nieuwe behoefteonderzoek naar de railterminal in Barneveld. Wouter van Dijk

‘Provincie, maak werk van railterminal’

Gelderse VVD stelt schriftelijke vragen

BARNEVELD/ARNHEM De Gelderse VVD-fractie wil dat de provincie Gelderland werk maakt van de realisatie van een railterminal bij Barneveld. Statenlid Mark Smits stelt dit in schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten (GS).


Jannes Bijlsma

Zijn partij is al langer voorstander van het goederenvervoer per trein, schrijft hij, en dus ook van meer overslagpunten in de provincie. Dit om de CO2- en stikstofuitstoot te reduceren en om de werkgelegenheid, economie en aantrekkelijkheid van de provincie als ‘internationale logistieke hotspot’ te versterken.

Deze krant meldde vorige week dat uit recent behoefteonderzoek is gebleken dat de belangstelling van het bedrijfsleven voor de realisatie van een railterminal bij Barneveld groter is dan ooit. Vijftig grote bedrijven en organisaties in de regio vinden het belangrijk dat transport verduurzaamd moet worden, bijvoorbeeld via het spoor. Zij zien dan ook aanknopingspunten voor een nieuwe haalbaarheidsstudie naar de railterminal bij bedrijventerrein Harselaar. Waar deze moet komen, is nog niet zeker. Eerder was een locatie aan de Grote Bosweg in beeld, nabij de vuilstort bij Vink. Nadat dit bedrijf zich in 2019 terugtrok, is nog niet zeker waar de railterminal precies moet komen.

Smits viel over de passage in het artikel in deze krant, dat het Barneveldse bedrijfsleven vreest voor mogelijke schade aan de groeiambitie, als de terminal er niet komt. Het statenlid schrijft: ,,In de regio zijn veel transportbedrijven gevestigd. Transport en logistiek behoren tot de speerpunten in het economisch beleid van de gemeente Barneveld. De provincie Gelderland zet in op de logistieke sector en een goed toegerust vervoersnetwerk en heeft meegewerkt aan het opstellen van een eerste haalbaarheidsonderzoek. Gezien de wereldwijde toename van het goederenvervoer per trein kan het overslagpunt bij Barneveld noodzakelijk zijn voor de versterking van het (logistieke) ondernemers- en vestigingsklimaat in Gelderland.”


De VVD-politicus wil weten of GS bereid zijn om mee te werken aan een nieuw haalbaarheidsonderzoek voor een railterminal bij Barneveld en om een ‘aanjagende rol’ te spelen bij dit project. Ook vraagt hij GS om bij de rijksoverheid te pleiten voor een subsidie voor het project en of het klopt - zoals deze krant meldde - dat de provincie geld beschikbaar heeft gesteld voor het vergroten van de spoorcapaciteit. ,,Zo ja, zijn GS dan bereid om dit geld in te zetten voor de ontwikkeling van de railterminal bij Barneveld?”