Het inrichtingsplan voor nieuwbouwwijk Bloemendal in Barneveld is een goed voorbeeld voor volgende nieuwbouwwijken.
Het inrichtingsplan voor nieuwbouwwijk Bloemendal in Barneveld is een goed voorbeeld voor volgende nieuwbouwwijken. Wouter van Dijk

‘Bloemendal goed voorbeeld voor klimaatbestendig bouwen’

BARNEVELD Het inrichtingsplan voor nieuwbouwwijk Bloemendal in Barneveld is een goed voorbeeld voor volgende nieuwbouwwijken in de gemeente Barneveld, als het gaat om voldoende aandacht voor natuur, wateropvang en biodiversiteit.


Wouter van Dijk

Dat stelt het Barneveldse college van burgemeester en wethouders in een tussenevaluatie van het plan van aanpak om de komende jaren in de openbare ruimte zo veel mogelijk klimaatbestendige maatregelen te treffen. Met als doel om in het jaar 2050 volledig ‘klimaatadaptief’ te zijn, werkt Barneveld op verschillende vlakken aan onder meer biodiversiteit, groene schoolpleinen, wateropvanglocaties en betere riolering. Daarmee moeten grote klimaatveranderingen zoals hitte en stortbuien beter op te vangen zijn.


De manier waarop de nieuwe wijk Bloemendal, ten noorden van Barneveld gebouwd zal worden, is volgens het college een goed voorbeeld voor navolgende nieuwbouwwijken. Het gaat dan onder meer om natuurinclusief bouwen, wateropvang en biodiversiteit in de wijk. Bijvoorbeeld door parkeerplaatsen en verhardingen zo te realiseren dat er meer rekening gehouden wordt met neerslag. Bij ontwikkelaars wordt heel concreet geadviseerd over waterberging en de mogelijkheden van groene of halfverharde parkeerplaatsen. Voor natuurinclusief bouwen wordt daarnaast een soort puntensysteem ontwikkeld.

Meer in het algemeen wordt in nieuwe ontwikkelingen al meer rekening gehouden met klimaatveranderingen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij gepland onderhoudswerk aan de Bakkersweg in Voorthuizen, de Churchillstraat in Barneveld en de Mercuriusweg op bedrijventerrein Harselaar. Binnen het plan voor aanpak van het centrum van Barneveld, is specifiek voor het pleintje aan de Krommestraat een plan uitgewerkt met een ‘klimaatadaptief ontwerp’. Met vijftien basisscholen is een stappenplan besproken over de ontwikkeling van groene schoolpleinen. Verschillende scholen zijn daar ook al mee bezig om dat realiseren.


HITTEKAARTEN Op andere punten loopt het plan van aanpak vertraging op, meldt het college. Zo zijn zogeheten ‘hittekaarten’, die kwetsbare locaties in beeld brengen, nog niet geanalyseerd en moet er nog een urgentiekaart voor plekken waar vaak sprake is van wateroverlast worden opgesteld. Meer in het algemeen wil de gemeente richting inwoners de boer op met het verhaal om de eigen tuin en omgeving ‘klimaatadaptief’ te maken, door verharding te verwijden en regenwater op te vangen. Bij een eerdere bijeenkomst in Stroe is het thema wel gepresenteerd, maar een geplande informatieavond is vervolgens vanwege de coronacrisis uitgesteld. Andere vertragingen in de processen traden op door onder meer werkdruk en doordat projecten te veel werden overgedragen. Het is de bedoeling dat het definitieve plan van aanpak, met in totaal negentien acties om meer rekening te houden met het veranderende klimaat, eind dit jaar wordt afgerond.