Leerlingen waren vanmorgen weer welkom op het JFC.
Leerlingen waren vanmorgen weer welkom op het JFC. Pauw Media

'Iedereen beseft dat het nu menens is'

p 1

Minderhoud wil zo snel als mogelijk volgende stappen zetten en meer fysiek onderwijs bieden. ,,En dat willen veel leerlingen ook. Je merkt aan hen ook dat ze beseffen dat het menens is en dat we nu met z'n allen besmettingen zo goed mogelijk moeten voorkomen. Iedereen draagt een mondkapje. En in de gescheiden pauzes hebben we ruimte zat, want dan hebben zo'n 200 leerlingen pauze in een gebouw, berekend op 2100 leerlingen.''


KOPPELTJES Bij vmbo-school De Meerwaarde in Barneveld start het nieuwe lesrooster donderdag, met lesblokken van zestig minuten, halve klassen en ruimte voor maatwerk, benadrukt bestuurder Bert Brand. ,,Globaal gezien kunnen we alle bestaande klassen in tweeën delen en daarmee de anderhalve meter afstand aanhouden. We willen daarbij ook gebruikmaken van 'koppeltjes', twee leerlingen die als een vast setje naar school gaan.'' Uitgangspunt is dat de vmbo-leerlingen allemaal minimaal twee dagen in de week naar school gaan. ,,Waarbij we na 14.00 uur 's middags tijd en ruimte hebben voor extra ondersteuning en les voor leerlingen die dat nodig hebben.''

De halve klassen hebben ofwel om en om les, ofwel de ene helft fysiek en de andere helft digitaal. ,,Dat verschilt per team en per groep, ook hier is ruimte voor maatwerk.'' Om afstand in de school zo goed mogelijk te waarborgen, wordt gewerkt met verschillende start-, pauze- en eindtijden.'' Leerlingen in het praktijkonderwijs gaan ook minstens twee dagen per week naar school, geregeld vaker. ,,En vanaf vandaag is ook onze MBO-locatie aan de Zonnebloemstraat weer heropend.''

Voor docenten, maar ook voor leerlingen, is dit het zoveelste 'schakelmoment' in het onderwijs. ,,Gek genoeg raken we er al aan gewend en merk ik dat veel mensen steeds makkelijker en flexibeler worden, al kost het allemaal wel veel extra inspanningen.''

OM DE DAG Ook bij het Van Lodenstein College in Barneveld worden klassen in tweeën gedeeld en wordt gewerkt met vaste duo's, zegt bestuurder André Pas. ,,Uitgangspunt bij ons is dat alle leerlingen om de dag les hebben. Zo gaan alle leerlingen de ene week twee keer en de week daarop drie keer per week naar school.'' Net als bij het JFC zit de ene helft van de klas in het lokaal en kijkt de andere helft online mee. ,En als ze vragen hebben, kunnen ze die de volgende dag aan hun docent stellen.'' Sommige kleinere klassen, zoals in het 'basis leerwegondersteuning', hoeven niet gesplitst te worden.


Verschillende pauzetijden hanteert het VLC niet. ,,Maar met drie in- en uitgangen en de stelregel dat de leerlingen zolang het droog is tijdens de pauzes naar buiten gaan, verwacht ik dat we voldoende ruimte op het schoolplein hebben.''

Het draaiboek geeft volgens Pas rust. ,,We kunnen dit nieuwe systeem in principe langere tijd inzetten, zodat we niet steeds hoeven te veranderen. Tenzij we natuurlijk te maken krijgen met veel besmettingen, maar dat is een ander scenario. Voor dit moment zorgt het ervoor dat leerlingen om de dag naar school kunnen en zien we de scholieren ook weer fysiek. Dat is ook heel belangrijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van leerlingen.''