Oproep stichtingen: 'Ga bij darmklachten naar dokter'

Oproep stichtingen: 'Ga bij darmklachten naar dokter'

AMSTERDAM (ANP) De Maag Lever Darm Stichting en Stichting Darmkanker maken zich zorgen over de daling van het aantal darmkankerdiagnoses als gevolg van de coronacrisis. Ze roepen mensen op naar de dokter te gaan als ze darmklachten hebben die verband kunnen houden met darmkanker.


In 2020 kregen bijna 12.000 mensen de diagnose darmkanker, een daling van 8,4 procent ten opzichte van 2019. Het aantal diagnoses daalt al een aantal jaar dankzij de invoering van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker in 2014. De daling is in 2020 volgens de stichtingen echter vooral toe te schrijven aan het tijdelijk stopzetten van het bevolkingsonderzoek darmkanker in het voorjaar als gevolg van de coronapandemie en uitstel van (huis)artsenbezoek door mensen met klachten. De daling van het aantal darmkankerdiagnoses is het grootst onder mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. Dat is de leeftijdsgroep die binnen het bevolkingsonderzoek elke twee jaar gescreend wordt. Tijdens de wereldwijde darmkankermaand roepen Ernst Kuipers, voormalig maag darm lever-arts en bestuursvoorzitter Erasmus MC, en André van Duin bij wie vorig jaar darmkanker werd ontdekt, samen met de Maag Lever Darm Stichting en Stichting Darmkanker alle Nederlanders op alert te zijn op signalen van darmkanker en zich bij klachten te melden bij de huisarts. De oproep geldt in het bijzonder voor 50-plussers.

Sinds de invoering van het bevolkingsonderzoek zijn 21.000 gevallen van darmkanker opgespoord.