Aanpak A1/A30 kost 83,5 miljoen

BARNEVELD De herinrichting van knooppunt A1/A30 gaat naar schatting 83,5 miljoen euro kosten. Dit is een ruime verdubbeling ten opzichte van de 41 miljoen die de rijksoverheid, provincie Gelderland en de Regio Foodvalley tot voor kort hadden gereserveerd voor het plan, waarmee de vele files en het grote aantal ongelukken op het knooppunt bij Barneveld straks verleden tijd moeten zijn.


Jannes Bijlsma

In november presenteerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een voorkeursontwerp voor de herinrichting, genaamd Sober+. Het was een variant op het ontwerp Sober, dat globaal 45 miljoen zou kosten. In het gepresenteerde ontwerp waren aanvullende wensen toegevoegd. Zo blijft de aansluiting op de Zelderseweg (Nijkerk/Terschuur) grotendeels behouden. Hiervoor is een extra viaduct nodig: verkeer dat vanaf de Zelderseweg de A30 op rijdt, wordt hiermee over de afslag Amersfoort-Ede heen geleid, om na een flauwe bocht iets verderop op de A30 aan te takken. Ook is er een verbreding van de A1 tussen Barneveld en Voorthuizen in verwerkt, die richting het oosten tot anderhalve kilometer voorbij afslag Voorthuizen doorloopt. En verder is een uitbreiding van het viaduct van de A1 nodig, om de huidige verbindingsboog van de A30 naar de A1 (richting Amersfoort) uit te breiden naar twee rijstoken.


ECONOMISCHE BELANGEN Voor de extra kosten gingen de rijksoverheid en de provincie Gelderland met elkaar in onderhandeling. Hieruit volgt dat het rijk zijn bijdrage verhoogt van 32,5 naar 72 miljoen euro en de provincie van 7,5 naar 10,5 miljoen. Gedeputeerde Staten (GS) doen hiervoor nu een voorstel bij Provinciale Staten om de drie miljoen extra beschikbaar te stellen. Dit is volgens GS gerechtvaardigd, gezien de grote (economische) belangen voor de Regio Foodvalley en het feit dat de aanpak gevolgen heeft voor het onderliggende wegennet, waaronder veel provinciale wegen. De bijdrage van de Regio Foodvalley zelf, waartoe de gemeente Barneveld behoort, blijft beperkt tot de één miljoen die ze al beschikbaar had gesteld. Daar bovenop stelt de gemeente grond ter beschikking: het terrein langs autoveiling BCA.


BARON VAN NAGELLSTRAAT De nieuwe verkeerssituatie ter hoogte van de Baron van Nagellstraat, de Voortse Ring en de rest van de N303 richting Putten is onderdeel van de afspraken die de partijen hebben gemaakt. Als er aanvullende maatregelen nodig zijn om hier een goede verkeersafwikkeling te waarborgen, inclusief de vier verkeersregelinstallaties ter plekke, dan maken deze werkzaamheden onderdeel uit van het project, aldus GS.

Volgens woordvoerder Ton Uljee van de Barneveldse Industriële Kring (BIK) is met de keuze voor de variant van 83,5 miljoen gekozen voor de goedkoopste van de drie opties die in november nog op tafel lagen. De BIK is nauw betrokken bij de gesprekken over de A1/A30. ,,Er lagen ook nog varianten voor 120 en 150 miljoen, maar daar is niet voor gekozen", zegt hij. ,,Dit was het beste alternatief." De BIK is over het algemeen tevreden over het nieuwe ontwerp. De enige kanttekening maken de ondernemers bij het feit dat verkeer vanuit Amersfoort niet meer rechtstreeks richting Nijkerk en Terschuur kan rijden, maar daarvoor eerst de A30 op moet, om vervolgens te moeten keren en terug te rijden richting het knooppunt om daar alsnog de Zelderseweg op te kunnen rijden. ,,Daar zijn alle partijen het wel over eens. Daarvoor moet dat viaduct bij de Thorbeckelaan ook wel aangepakt moeten worden." De druk op dit viaduct zal verder toenemen, door bewoners van de nieuwbouwwijk Bloemendal.

p 3


Wel heeft BIK-woordvoerder Uljee zorgen over de planning voor de aanpak van knooppunt A1/A30. ,,We willen heel graag dat morgen de schop de grond in gaat. Onze informatie is dat het door de stikstofcrisis nog wel een hele tijd kan duren voordat er gestart wordt met het knooppunt. Door de coronamaatregelen is het nu betrekkelijk rustig op de weg, maar we gaan ervan uit dat het normale leven weer terugkeert en dan krijg je die files ook weer. En dat gaat de industrie straks weer veel geld en tijd kosten."


Over de planning schrijven Gedeputeerde Staten dat het project nauw is verbonden met de aanpak van knooppunt Hoevelaken. Volgens de oorspronkelijke plannen zou dit werk in 2019 starten en tussen 2022 en 2024 zijn afgerond, maar die termijnen worden niet gehaald. De stikstofcrisis is hiervan een van de oorzaken, ook is er nog geen nieuwe aannemer sinds het contract met de bouwers BAM en Van Oord in april 2019 werd beëindigd.


Gedeputeerde Staten van Gelderland geven aan dat de rijksoverheid ervan uitgaat dat met knooppunt A1/A30 gestart wordt zodra het werk aan 'Hoevelaken' klaar is. ,,De realisatie van knooppunt Hoevelaken wordt verwacht tussen 2025 en 2030." Mocht de realisatie van het klaverblad met onverwachte procedurele tegenslagen geconfronteerd worden, dan wordt onderzocht of het project A1/A30 onafhankelijk van het klaverblad Hoevelaken kan worden uitgevoerd.