Ds. Peter Breure.
Ds. Peter Breure. Freek Wolff

Dominee-effect

Dominee-effect

Midden in de samenleving

Deze weken neemt onze burgemeester afscheid. Naast me ligt een gedrukte versie van ‘Asjeblieft’, een boekwerk met vele columns van burgemeester Asje van Dijk. Het boek valt open bij een column over klimaat getiteld ‘Klimaatgelovigen’. Hij verbindt de gezamenlijke strijd tegen weersinvloeden in de elfde eeuw, blikseminslag en herbouw van de kerk met de activiteiten van het Gelders Energie Akkoord, namens wie hij als voorzitter de dialoog aangaat en stelt met een knipoog of ooit iemand bedacht zou hebben dat kerktorens niet in windmolens zouden kunnen veranderen en of daar draagvlak voor zou zijn.

Als predikanten en voorgangers hadden we eens per jaar een bijeenkomst met de burgemeester in de raadszaal. Er stond dan een thema centraal dat urgentie had. Bijvoorbeeld rond huisvesting van statushouders, armoede, huiselijk geweld of hulp voor homo’s. Onlangs was er een gesprek over de kerkgang. We werden geïnformeerd en bevraagd op die thema’s. En steeds was er de betrokkenheid en de 'tegenover'. Begrip en uitdaging. Hij was geliefd, had de meeste predikanten in hun eigen kerk wel eens gehoord. Hij zag steeds de mens achter de feiten, achter de woorden, achter de rol in ons geval. Hij wilde de samenleving kennen en dus ook de kerkelijke gemeenschappen.

Een aantal jaren geleden was hij mee op een gemeenteweekend vanuit Voorthuizen naar het klooster in Heeswijk-Dinther. We hadden intense gesprekken met een broeder die in India had gewerkt onder de Dalits, de kastelozen, de mensen zonder positie in de samenleving. Toen liet hij ook in zijn vragen en betrokkenheid zien hoe goed hij van dichtbij weet dat armoede niet alleen maar daar ver weg is, maar ook dichtbij.

Kerken staan op dit moment door de soms wat starre houding rond het per se willen samenkomen in een kwaad daglicht. Dat is zonde, want zeker in een samenleving als de onze heeft de kerk nog steeds een belangrijke sociale rol te vervullen. Dat ziet Asje van Dijk. Het diaconaal netwerk Barneveld is bijvoorbeeld een verband van vele kerken die zich, vaak onder de radar, bezighoudt met armoedevragen en directe hulp in onze gemeente.

We zullen de verbindende kracht van Asje van Dijk missen. Vanaf deze plek wens ik Asje en zijn vrouw Gods zegen voor de komende tijd van afscheid nemen en tot rust komen.


[Peter Breure, predikant Ichthuskerk-gemeente Voorthuizen