Het ziet ernaar uit dat de weekmarkt voorlopig nog wel bij De Breehoek zal blijven staan.
Het ziet ernaar uit dat de weekmarkt voorlopig nog wel bij De Breehoek zal blijven staan. Margreet Hendriks

'Dit bespaart inhuur aggregaten'

Permanente stroom-voorziening markt

SCHERPENZEEL Het college van B&W vraagt de gemeenteraad een krediet van € 25.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een elektriciteitsvoorziening buiten De Breehoek. Hiermee bespaart de gemeente de huidige kosten voor de inhuur van aggregaten en dergelijke voor de weekmarkt en kan ze ook andere activiteiten en evenementen rond het Kulturhus faciliteren.


De weekmarkt is als gevolg van de corona-maatregelen tijdelijk verplaatst van het centrum naar de parkeerplaats bij De Breehoek. Op deze plek moet er voor de markt wekelijks een stroomvoorziening worden gehuurd. Dit kost volgens het college veel geld en arbeidsuren. Omdat het ernaar uitziet dat de weekmarkt nog langere tijd op deze locatie zal moeten blijven, is nagegaan of het uiteindelijk niet goedkoper is om er een permanente stroomvoorziening aan te leggen.


ANDERHALF JAAR Wethouder Van Deelen rekende vorige week in de Opinieronde voor dat de gemeente deze investering in pakweg anderhalf jaar terugverdient. Hij vindt het een goede investering, vooral omdat op dit moment nog niet in te schatten is wanneer de weekmarkt terug kan naar het Plein 1940. Als dat al gebeurt, want er gaan steeds meer stemmen op om de markt permanent op de parkeerplaats van De Breehoek te houden. Daarnaast, zo meent het college, geeft de aanleg van een vaste stroomvoorziening ruimte aan een breed scala aan activiteiten en evenementen in de buitenruimte van het Kulturhus. Dit past goed in de toekomstvisie om de functie van De Breehoek te versterken.


WINKELIERS Het collegevoorstel kreeg in de Opinieronde de steun van vrijwel alle partijen. SGP-er Van der Waerdt noemde het een goed voorstel, zeker met het oog op de geruchten dat de weekmarkt er wellicht een blijvende plek gaat krijgen. Wel vond hij dat er bij de aanleg van de stroomvoorziening nog eens goed gekeken moest worden naar de opstelling van de marktkramen. Van der Waerdt bepleitte een eventuele aanpassing daarvan, zodat de aanloop van bijvoorbeeld de peuterspeelzaal in De Breehoek buiten de markt om gerealiseerd zou kunnen worden. Dit vooral met het oog op veiligheid in verband met corona. Ook wilde hij van wethouder Van Deelen weten of er al gesproken is met de winkeliers in het centrum en of de mening van het winkelend publiek is gepeild over een permanente verplaatsing van de weekmarkt naar De Breehoek.


LAADPALEN Wat betreft Hein Dekker (CDA) was het laatste een goed idee. Dekker zei het voorstel van harte te ondersteunen en wees erop dat ook de kermis voordeel zou hebben van de elektriciteitsvoorziening buiten. Wout van de Kleut (CU) kon ook instemmen met het collegevoorstel. Hij opperde wel dat het goed zou zijn om tegelijk met de stroom ook een aantal laadpalen voor elektrische auto’s te realiseren.

Annet van Riel (PRO) wilde haar instemming koppelen aan de toezegging dat de weekmarkt er in ieder geval de komende anderhalf jaar zou blijven staan; de periode waarin de gemeente de investering denkt terug te verdienen. Liever nog zag Van Riel de weekmarkt permanent blijven bij De Breehoek, omdat dit de mogelijkheid biedt om Plein 1940 'beter te benutten voor gezellige terrassen en horeca'. ,,Gaat Plein 1940 dan ook opnieuw ingericht worden?’’, wilde zij weten.

Wethouder Gerard van Deelen wilde echter nog geen voorschotten nemen op de toekomst. ,,Of de weekmarkt daar wel of niet permanent een plek moet gaan krijgen, is een discussie voor een ander moment’’, aldus Van Deelen die erop wees dat bij zo’n beslissing meerdere partijen gehoord en betrokken moeten worden, waaronder ook de (nieuwe) marktcommissie. ,,We hebben in elk geval wel een mooie pilot-situatie gecreëerd.’’